Emlékezés Trianonra

2020-06-04 | Budaörs
A száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én Trianonban aláírt békediktátum Magyarországot megfosztotta területeinek kétharmad részétől. Ezzel az intézkedéssel az elcsatolt területek magyarjait erőszakkal örökre elszakították hazájuktól sok esetben családjuktól, rokonaiktól.

Budaörsön 2020. június 4-én a Trianoni emlékműnél délután fél ötkor emlékünnepséget tartott a FIDESZ és a KDNP, ahol több budaörsi  civil szervezet is megjelent. Budaörs lakosai közül sokan jöttek el, hogy jelenlétükkel is kifejezzék együttérzésüket  határainkon túl élő magyar testvéreinkkel, ezzel is erősítve bennük magyarságtudatukat. Az emlékünnepség  a Varga János plébánosunk által vezetett közös imádsággal kezdődött, majd  a Himnusz eléneklésével folytatódott.

A 100 évvel ezelőtt történtekről Dr. Czuczor Gergely, a Fidesz budaörsi elnöke beszélt. Csenger – Zalán Zsolt országgyűlési képviselő a régmúltban történteket taglalta. Kitért arra a sokak által csak remélhető elképzelésre, miszerint a száz év lejárta lehetőséget kínálhat a határok revíziójára. Ez azonban még akkor sem történt meg, amikor erre lehetőség kínálkozott, hiszen ez sosem volt a nagyhatalmak érdeke. Magyarországnak, mint mondta, sosem volt revizionista törekvése szomszédainkkal  szemben, mindig a béke és barátság híve volt. Jelenlegi  érdeke pedig nem más, mint az, hogy erősítse a határokon átívelő együttműködést és mint anyaország igyekezzen a kint élő magyarok érdekében cselekedni. Most a nemzetállamok közössége, az abban megvalósuló együttműködés jelentheti a határon innen és túlélő magyarság érdekeit, amely sokrétű lehetőséget kínálva egységbe kovácsolhatja a magyarságot. Soha még nem volt ilyen kedvező a kapcsolat például Szlovákiával, ahová a szlovák elnök száz magyart hívott meg az ott is megtartott Trianon emlékünnepségre. Jelen kormányunk feladata ennek az együtt működésnek az ápolása és életben tartása.

Az ünnepségen Ambrus András és Siklós Endre Trianonnal kapcsolatos visszaemlékezéssel és verssel tette élővé a száz évvel ezelőtt történteket.

Ezek után a Trianon emlékmű talapzatánál a FIDESZ és KDNP részéről Dr. Czuczor Gergely és Kapitány Gábor közös koszorút helyezett el, majd következtek a különböző budaörsi civil szervezetek, akik főhajtással tisztelegtek az emlékmű előtt. Ezt követően a résztvevők közül sokan helyezték el az emlékezés és az összetartozás koszorúját.

Közös éneklésre került sor:  elsőnek a Szózat hangzott el, majd a Székely Himnusz és a Boldog asszony anyánk imádsággal fejeződött be az emlékünnepség.

Major Edit

 

 

Megosztás