Fák helyett házszigetelés, zöld felület helyett szilárd burkolat

2022-07-06 | Közélet
Beépítési mérték: 25 %, zöldfelületi mérték: 50 %, rendeltetési egység száma: 2? (Lk-1/O) Sok új építésű vagy átépített, felújított lakóépület esetén hiába keressük ezen értékeket...

Nem értem én már az embereket: ha veszek, felújítok egy házat, vagy esetleg újat építek – miért vágom ki ehhez a szép, nagy fákat – még az utcán is? A fa maga a továbbélést biztosító élet – a légkondik, a sok mesterséges anyag csak az energiafogyasztás növelését, egészségünk elvesztését hozza magával. Pedig a fák ingyen segítenek nekünk: levegőt tisztítanak, árnyékot adnak, csökkentik az életadó föld kiszáradását…

Részlet BUDAÖRS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló
4/2016. (II.26.) és a 11/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelettel módosított
24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövegéből:

16. ZÖLDFELÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
20. § (1) A telek zöldfelületén kell teljesíteni az övezet zöldfelületi minimuma alapján meghatározott zöldfelület területének minden megkezdett 100 m2-ére számítottan: legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fát, legalább 10 db lombhullató vagy örökzöld cserjét és a többi, nem burkolt felületen gyep vagy talajtakaró telepítését.
(2) A telepítendő növényfajok kiválasztásakor a honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell telepíteni olyan fajok kiválasztásával, amelyek megfelelnek a termőhelyi feltételeknek, életképesek, összhangban vannak az adott területnek és környezetének funkcióival.


(3) A meglévő növényzet védelme érdekében:
a) a kötelezően előírt zöldfelületet elsődlegesen a meglévő fás növényzet megtartásával kell biztosítani;
b)12 az épület elhelyezés és a megközelítés céljára igénybe nem vett telekhatár menti sávokban a 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák (kivéve, ha a fa egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása a fakivágást indokolja) megtartandók;
c) építési, kivitelezési munkák során a megtartandó növényegyedek mechanikai sérülések elleni védelméről, a növényegyedek életképességének megtartásához szükséges terepszint, valamint megfelelő nagyságú termőterület biztosításáról gondoskodni kell;
d) a közműfejlesztéseknél, épületek, utak kivitelezése során olyan megoldások létesíthetők, amelyek nem veszélyeztetik a megtartandó fasorok, faegyedek életképességét, valamint nem járnak a faegyed teljes gyökérzetének 25%-ot meghaladó sérülésével.
(4) A felszíni parkolók felülete és a megközelítését szolgáló felület nem számítható bele a zöldfelület mértékébe.

Ez így leírva nagyon szép, jó lenne betartatni is. De hogyan? Lenne rá mód?

SzK

Megosztás