FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJA

2020-02-19 | Budaörs
Magyarországon 1993 óta az áldozatok napja február 22. Az áldozatok számára, a bűncselekményt követően elsősorban a rendőrség nyújt információt arról, hogy hol és milyen típusú segítségnyújtási formákban részesülhetnek

A bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára, valamint azon természetes személyeknek, akik a bűncselekmény közvetlen következményeként testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni kárt szenvednek el, a törvény biztosítja, hogy felvilágosítást kapjanak jogaikról, lehetőségeikről; érzelmi támogatásban részesüljenek; segítséget igényeljenek érdekeik érvényesítéséhez; jogi segítségnyújtásban részesüljenek, akár ügyvéd segítségének igénybevételével. Továbbá, a bűncselekmények következtében kialakult krízishelyzet fennállása esetén, az áldozatok azonnali pénzügyi segélyben részesülhetnek. A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és a halálos áldozatok hozzátartozói pedig állami kárenyhítést is igényelhetnek.

 Az áldozatok számára, a bűncselekményt követően elsősorban a rendőrség nyújt információt arról, hogy hol és milyen típusú segítségnyújtási formákban részesülhetnek. Az áldozatsegítésben civil szervezetek, egyházak is szerepet vállalnak.

A JÁRÁSI HIVATALOK ÁLDOZATSEGÍTŐ SZEREPE:

2017. január 1. napjától, az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi, illetve közigazgatási hatósági ügyekben első fokon – jogszabályban meghatározott néhány kivétellel – a járási (fővárosi kerületi) hivatalok áldozatsegítési feladatokat ellátó szervezeti egységei járnak el.

A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK ÉS A JÁRÁSI HIVATALOK ÁLDOZATSEGÍTŐ SZAKEMBEREI

  • az áldozatoknak személyre szabott felvilágosítást adnak az őket megillető ellátásokról és alapvető jogaikról
  • közreműködnek más hatóságok nyomtatványainak kitöltésében és a támogatások igénylésében
  • segítenek felvenni a kapcsolatot olyan szervekkel, önkormányzattal, amelyektől további segítség kérhető, vagy amelyeknél a bűncselekmény miatt ügyintézés szükséges
  • az eset körülményei alapján, telefonon is tájékoztatást adnak arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez, az áldozatsegítő támogatás igénybevételéhez
  • amennyiben az áldozat még nem tett feljelentést a rendőrségen, abban is segítséget nyújtanak.
  • INGYENESEN HÍVHATÓ ÁLDOZATSEGÍTŐ TELEFONSZÁMOK,A NAP 24 ÓRÁJÁBAN:  06-80-225-225

(áldozatsegítő vonal ingyenesen hívható zöld száma)

06-80-555-111

(a „Telefontanú” ingyenesen hívható zöld száma)

 107 vagy a 112

(segélyhívó számok)

 

                                                                                          

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

   BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

 

Megosztás