Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja, március 25.

2020-03-27 | Budaörs
Mint sok más rendezvény, sajnos elmaradt a Gyümölcsoltó Boldogasszony napi ünnepség is. Az erről szóló cikk itt olvasható.

Annuntiatio Beatae Mariae Virginis, a megtestesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe

Jézus születésének hírüladása

„A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába, egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.” (Szent István Társulati Biblia, Lukács evangéliuma 1. fejezetéből)

 

Padányi Bíró Márton (1696-1762) veszprémi püspök följegyzése szerint hozzátartozott a leborulás szép régi hagyománya az ünnephez: „Karácsony napján és a Szűz Mária napjain, főképpen pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige megtestesülése és fogantatása napján, a misemondó pap az isteni szolgálatban lévő több társaival együtt az oltár eleibe mégyen. Ott a legelső, legalsó grádicson éppen a földig leborul, így imádja a megtestesült Igét.”

A magyar vallásos néphagyomány szerint ezen a napon kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust.

Ma a koronavírus-járvány miatt nem lehettünk együtt március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony Napján az Alma u. 4. előtt lévő „Szőlős Madonna” képoszlop (Bildstock)  állításának egy éves évfordulóján.

Az emlékezést mégis megtartottam: mindnyájunk nevében elhelyeztem a kertem virágaival díszített koszorút, a virágzó barackágakat és két mécsest, hogy égjen minden járványsújtotta területért és azokért, akiket elragadott a vírus.

Gondolom, sokan együtt imádkoztunk délben Ferenc pápával, hogy „egyesítsük az Úrhoz intézett esdeklő könyörgéseinket ezekben a napokban, amikor a világjárvány súlyos megpróbáltatásától szenved a világ! A jó és irgalmas Atya hallgassa meg gyermekeinek egy lélekkel mondott imáját, akik bizakodó reménnyel fordulnak a mindenható Istenhez!”- mondta a pápa.

Csatlakozzunk, és a járvány idején minden nap a déli harangszónál mi is mondjunk el egy imát, hogy a keresztények könyörgő fohásza egy lélekként törjön fel mindenható Atyánkhoz.

(Március 27-én, pénteken 18 órakor a Ferenc pápa által a Szent Péter-bazilika előtti téren vezetett imát és a rendkívüli Urbi et Orbi áldást a Duna Televízió, a Bonum Televízió, a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió élőben közvetíti.)

A Magyar Kurír, katolikus hírportál közölt március 25-én egy riportot Veres András püspökkel, a Katolikus Püspöki Konferencia elnökével arról, hogy Portugáliát és több más ország között Magyarországot is újból Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlja Manuel Clemente bíboros, lisszaboni érsek és António Marto bíboros, fatimai megyéspüspök a luzitán állam legismertebb kegyhelyén, Fatimában. A válsághelyzetre tekintettel az egyház nem képviselteti magát, de a legtöbb székesegyházban -szűk körben- tartanak szentmisét, és csatlakoznak a felajánláshoz.

 

Ma a képoszlop előtt ének nem hangzott el, hiányzott az ünneplő közönség, a szép díszbeszéd, szavalat és a Lyra Dalkör németül felcsengő Mária énekei, de egy csöndes imával fordultam Máriához, Magyarország égi patrónájához, hogy oltalmazón borítsa ránk köpenyét. 

   Polgár Marianne

Megosztás