Hangulatárnyékok

2020-12-31 | Budaörs
Egy különleges hangulatú könyvvel ismertetnek meg a szerzők. Két művészeti ág találkozása –költészet és festészet – versek és festmények.

Vannak emberek, akiket láthatatlan hidak kötnek össze. Érzékeny receptoraikkal ugyanazokat a rezgéseket fogják a világból, és ezekre az impulzusokra hasonlóan is válaszolnak, sokszor anélkül, hogy tudnának egymásról.  – írta bevezetőjében P. Boros Ilona képzőművész. – Mindig nagy öröm számomra, ha találkozást, közös alkotómunkát segíthetek elő hasonlóan gondolkodó és alkotó emberek között, ahogyan ezúttal Varga Tímea és Várhegyi István esetében történt. A különleges, tusfestéssel készült képek és a kötött alaki szabályokkal rendelkező versek szinte maguktól rendeződnek párba e kötet lapjain. Harmonikus kapcsolatukat nemcsak a közös gyökerek jelentik (hiszen a sumi-e festési technika és a természet örök körforgását középpontba állító haiku versforma is Japánban született) hanem – attól időben és térben eltávolodva – erősíti a XXI. század európai emberének tisztaság és szépség utáni vágyakozása is.

A kötet alkotói mesteri módon bánnak választott technikáikkal, legyen annak eszköze akár rizspapír és speciális sörtéjű ecset, akár hangsúlyos szótag és belső alliteráció. Mégsem a technika az, ami e mesterműveket eredményezi, hiszen az alkotás lényege valahol mélyen, a lélekben legbelül történik.

Ennek a világhoz való viszonyulásnak az alapja a lényeglátás: a dolgok önmagukban való megélése, zavaró gondolatok zűrzavara nélkül. Ahogyan az itt bemutatott sumi-e festményeken sincsenek fölösleges díszítő elemek, színkavalkád vagy háttérdekorációk, úgy a kötetben szereplő haikuk egyik legfőbb jellemzője is a tömörítés, a lényegtelen elemek elhagyása.

Varga Tímea és Várhegyi István közös kötetét szívből ajánlom mindazoknak, akik szeretnének kiszakadni a mindennapok szorításából és elcsendesedni egy kis időre. A lélegzetvételnyi versek és a könnyed mozdulatokkal megragadott természeti formák világában ez nem lesz nehéz.

Varga Tímea vallomása: Életem meghatározója a rajz, képgrafikát és ötvösművészetet tanultam. A sumi-e festészetben lenyűgözött a képekből áradó nyugalom és letisztultság, ezért autodidakta módon tanulmányozni kezdtem a technikát. Ezen képek pillanatnyi benyomásokat, gesztusokat jelenítenek meg természeti képekkel. István ezeket a benyomásokat adja vissza haikuival. Kívánom az olvasónak, hogy a könyvet lapozgatva, elmerüljön az előhívott hangulatárnyékokban.

Timit P. Boros Ilonának köszönhetően ismertem meg, aki felkért, írjak haikukat Timi sumi-e festményeihez. – írtaVárhegyi István  – Meghatározó benyomást tettek rám Timi alkotásai, így születtek a kiállításnyi képhez írt háromsoros, tizenhét szótagosaim. A tárlatmegnyitón P. Boros Ilona megemlítette, jó lenne könyvben látni és olvasni a kiállítás anyagát. Némi hezitálás után belevágtunk a rendhagyó album összeállításába. A kötetben, festményektől ihletett pillanatverseimnek hangulatait és árnyékait szerkesztettük a sumi-e képekhez.

A könyv egyelőre a szerzőktől rendelhető online az ekonyvpalota@gmail.com email címen.Reményeink szerint majd kézbe is vehetjük.

s.k.

Megosztás