"Hazám, keresztény Európa”

2024-06-05 | Budaörs
Egy igyekvő, igazságot kereső baloldali szerintem jobb helyzetben van az Isten előtt, mint egy ramaty jobboldali – mondta ezt a Demokratának Eperjes Károly Kosssuth-díjas színművész egy májusi interjújában, ahol még azt is bevallotta, hogy bár ritkábban, de még mindig hazajár Hegykőre, a szülőfalujába.

De fiatalon vajon hogyan akart átszökni a vasfüggönyön? Melyik szerinte a legveszélyesebb ideológia? Miért bízik töretlenül Orvbán Viktorban? És mit jelent a relativizmus? Miért éppen Szent Istvánról forgatna filmet? Az alábbiakban ebből az interjúból idézünk olvasóinknak.

Mikor kísértette meg az a gondolat, hogy Nyugatra szökjön?
A hetvenes évek elején már kinéztem a helyet. A fejemben megterveztem de hála Istennek, megláttam a leendő feleségemet egy szentmisén a soproni Szent György temolombam, és onnantól kezdve már nem akartam elhagyni az országot. Svédországba mentem volna, valami miatt odavágytam, de nem tudnám pontosan, hogy miért, talán Bergman hatására.
De akkor még eszem ágában sem volt színészettel foglalkozni.

Most, hetvenévesen, hányadán áll a „Fickóval”?
Viannyei Szent János hívta így az ördögöt, akit igyekszem egyre komolyabban venni. És mivel tudom, hogy milyen erős, igyekszem vele napi szentáldozóként felvenni a kardot. Ha ez nem lenne, talán már bedarált volna.

Sokszor hangoztatja, hogy az ördög milyen „csinos”? Miben áll ez a csinosság a mai világban?
Valóban tőlem származik ez a mondás, de tényleg soha nem volt olyan csinos, mint manapság. Hogy mit értek ez alatt? Horizontálisan most egyre gazdagabbak vagyunk ebben a mai világban, többet tudunk, veszélyesebben és praktikusabban élünk, de vertikálisan sajnos nem a tetejét, az Istent, hanem az alját, a Fickó, vagyis az ördög ösztönvilágját képviseli a tömeg.

Mi vonza az emberek tömegeit az ördög irányába?
Úgy tűnik, hagyjuk elveszíteni az első számú emberi identitásunkat. Emlékezetem szerint Aquinói Szent Tamás így mondta: „Egy biztos a létezésben, Én és az Én Teremtőm”. És ha ezt az egységet megtagadja az ember, akkor elkezdődik az izmusok őrülete: feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus, imperializmus, kommunizmus, „aberrializmus”… És most a legszörnyűbb izmusnál tartunk – utolsó pápáink mind erről beszélnek – , a relativizmusnál, ami azt hirdeti, hogy mindenkinek igaza van. A relativizmus tehát tagadja, amit Isten mondott – miszerint ő az út, az igazság és az élet -, mindenkit saját istenné csap be, s ezáltal
mindenkinek saját közlekedési törvényt hazudik. Ez a káosz.

Hisz abban, hogy ezt az identitásválságot helyre lehetne álllítani akár a művészet eszközeivel?
Ha nem hinnék benne, nem küzdenék érte saját magam és mások üdvösségéért.

Ön szerint ki vagy mi a jobboldali? Ez egy párt, vagy ez egy értékrend?
Szerintem az a jobb oldal, aki a jobbik részt választja, hogy elkerüljön minket a balsors, ahogy a Himnuszunkban is mondjuk. De az is igaz, hogy nem mindenki jobboldali, aki jobboldalinak mondja magát, és ismerek igazságot kereső baloldaliakat is.

Hogyan látja Európa sorsát?
Úgy látom Európa sorsát, ahogy Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versében olvashatjuk –  mondja Eperjes és máris szavalni kezd:

/ – Harminc év vagy kétezer óta / undorító, őrült világ ez, / ez a farizeus Európa! / Kenyér helyett az éhezőt / csitítja szóval, hittel, éggel, / s maszatos lelkiismeretét / szívnyalogató versikékkel; / harminc év vagy kétezer óta / hány eszme rothadt el szivében! / – Hazám, keresztény Európa, / mi lesz, ha majd magára döbben, / mi lesz, ha újra földre száll / a Megcsufolt és Megfeszített, / s mert jósága, szíve, imája / egyszer már mindent elveszített: / mi lesz, ha megjő pokoli / lángszórókkal, gépfegyverekkel, / vassisakos, pestishozó, / bosszúálló angyalsereggel? / Mi lesz, ha megjő Krisztus és / új országot teremt a földön, / ha elhullanak a banditák / s nem lesz több harc, se kard, se börtön, / ha mennyei tiszta szerelmét / tetté acélozza a Bárány / s újra megvált, – ó, nem a jók, / de a gonoszok vére árán, / – hazám, keresztény Európa, / túlélve időd szörnyü végét, / elbírod-e még te az Istent, / a Szeretetet és a Békét?

Ma is ütős szavak…
Ha tehetem, mindenütt elmondom, és a metafóráit is kifejtem. Az „arcába vágom” például azt jelenti, hogy párbajra vívja Európát, „hé, Európa, elveszítetted az identitásodat”! Farizeus az, akit most úgy hív a közbeszéd, hogy „értelmiségi”; aki tudja, de nem hiszi, az képmutató, farizeus. Én bevallom, hogy harmonikus szeretnék lenni, nem értelmiségi. És harmonikus, kiegyensúlyozott lehet bármilyen szakmájú, fizikai vagy szellemi munkát végző, tehát szív-agy harmonikus; a szívre nevelni kell, az agyra okítani… A kettő együtt a tanítás, az a harmónia, a kultúra. Fides et ratio, tehát az egyetemes emberi méltóság alapja.

Miért töretlen a bizalma Orbán Viktorban és a kormányban?
Amíg ezt az Alaptörvényt igyekeznek képviselni, addig kötelességem kiállni mellettük. Ha erről az útról letérünk, akkor az Isten nem bottal ver… Mindenkinek megvan a felelőssége. Krisztus tanítását követve, felelősségteljesen kell jobboldalinak lenni.

Miért tartja A Hídembert a legfontosabb filmjének?
Mert olyan fontos és mély igazságokat mutat és tár fel, amelyek időt állók.

Mely értékekre gondol?
A fősodrú történelemírás és történészek azt sugallják, hogy Széchenyi, a legnagyobb magyar bolond volt és öngyilkos. Széchenyi nem volt bolond, idegösszeroppanása volt, és ebből fel lehet ébredni. Szent István volt a példaképe, és Széchenyi tudta, hogy ő legnagyobb magyar.

Miért Szent István önnek is a példaképe?
Államalapító szent királyunkat is zseniális, de kegyetlen uralkodónak próbálják negligálni. Erős vágyam, hogy egy igazán jó és szép filmet készíthessek Szent Istvánról, legalább olyan jót, mind a Hídemberről. És Isten nevében lehet felelősségteljes, igaz, minőségi történelmi filmet készíteni. Tehát, ha Isten velünk, ki ellenünk?

Közreadta: R. V.

A teljes interjú ITT olvasható.

Megosztás