Húsvéti szertartások Budaörsön

2022-04-11 | Budaörs
A nagyhéten emlékezünk Jézus Krisztus utolsó vacsorájára tanítványaival, elfogására, kereszthalálára és feltámadására: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat és húsvét vasárnap eseményei ezek.

Lukács evangéliumából:
Elérkezett a kovásztalan kenyér napja. Ekkor szokták (a zsidók) feláldozni a húsvéti bárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezzel a megbízatással: „Menjetek, készítsétek el a húsvéti vacsorát, hogy elkölthessük… El is készítették a húsvéti vacsorát.

Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.” Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.”

Római katolikus
– Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja. Nagycsütörtöktől este 7 órakor kezdődnek a szentmisék. A misében az Oltáriszentség szerzésére, valamint a papi rend szentségének alapítására emlékezünk. A prédikáció után a lábmosás szertartása következik, a szentmise végén oltárfosztás. Az esti szertartás után „Jeremiás siralmai” énekes virrasztás hangzik el, majd János evangéliumából hallgathatjuk meg Jézus búcsúbeszédét. Ezek után még éjfélig lesz lehetőség csendes virrasztásra.
– Nagypénteken a templomban reggel 9 órától a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk. Délután 3 órakor a Kálvárián a keresztutat járjuk. Templomunkban az este 7 órakor kezdődő szertartáson emlékezünk az Úr Jézus kereszthalálára a Passióval és a kereszthódolattal. Ezt követi a szentáldozás. A szertartás után éjfélig lesz lehetőség virrasztásra a szentsírnál.
– Nagyszombaton délelőtt a szentsírt 12 óráig lehet látogatni. A vigília (ünnep előesti) szertartása este 7 órakor kezdődik a tűzszenteléssel. Hallhatjuk a húsvéti öröméneket, majd az igeliturgiában több olvasmányt üdvösségünk történetéből. Ezután következik a keresztvíz megáldása keresztségi fogadalmunk megújításával, majd az Eucharisztia liturgiája. A szentmise az ünnepi feltámadási körmenettel zárul. A nagyszombati ünnepi szertartás után ételszentelés lesz, ugyanígy a vasárnapi reggeli-délelőtti szentmisék után is.
– Húsvétvasárnap a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék – fél 8, 9, fél 11 és este 7 órakor. A fél 11-es ünnepi szentmisén a katolikus templom énekkara, a Werner Kórus fog énekelni.
– Húsvéthétfőn hajnali fél 5-kor indul az „Öröm útja” a Kálvária keresztjétől a kőhegyi kápolnához, ahol 6 órakor szentmise lesz. Ezen a napon a templomban fél 8-kor, fél 11-kor és 19 órakor lesznek a szentmisék.

Evangélikus (Budaörs, Szabadság út 75.)
április 14. csütörtök 18.00 óra Nagycsütörtök esti Istentisztelet
április 15. péntek 18.00 óra Passióolvasás: Nagypéntek esti Istentisztelet
április 17. vasárnap Húsvét ünnepe
5.00 órakor Húsvét Hajnali Istentisztelet
6.30 órakor Szeretetvendégség (Budaörs, Szabadság út 57.)
10.00 órakor Istentisztelet Budaörsön
április 18. hétfő Húsvét 2. napja
10.00 órakor Istentisztelet Budaörsön

Megosztás