Jelöltállító szervezetek az október 13-i önkormányzati választásra III: FIDESZ-KDNP

2019-10-02 | Budaörs
Cikkünkben bemutatjuk az első 4 budaörsi választókerület jelöltjét a FIDESZ-KDNP részéről, a magukról közzétett információk alapján.

1. kerület SZILÁGYI ANDRÁS LEVENTE
A szív bőségéből szól a száj és tetteink is lelkünkből nőnek ki. Húsz éve élünk Budaörsön feleségemmel és két gyermekemmel. Marosvásárhelyen születtem, bányamérnöki diplomát Petrozsényban szereztem. Mai napig szenvedélyesen vonzódom a Kárpátok bérceihez, a természet közelségéhez. Budaörshöz való szívbéli vonzódásom is ebből fakad.
Megválasztásom esetén elvem, hogy a demokráciát demokráciával szolgáljam. Szolgálatomat lelkesedéssel, jóakarattal, segítőkészséggel, érdem és számítás gondolatának kirekesztésével kívánom gyakorolni. A gyerekek és ifjak érdekeit is kellő súlyozással veszem figyelembe az egyetértő békesség jegyében.
Választókerületemben élek családommal. Ismerem szépségeit és javításra szoruló részleteit. Az utak, járdák javítását, a hiányos víz- és csatornahálózat fejlesztését, a közterek szépítését, parkosítását tűzöm ki célomul.

2. kerület KOVÁCS RICHÁRD
Tősgyökeres budaörsi családból származom, itt nevelkedtem és élek születésem óta. Felmenőim földművesek, őszibarack-őstermelők voltak. Huszonöt éve dolgozom az építőiparban. Szakmai sikeremként élem meg a római katolikus templom felújítását, szenvedélyem a műemléképületek, tárgyak megmentése, restaurálása. 15 éve vagyok a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület és 2014 óta a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány vezetője. Mindkét szervezetben fontos közössépítő tevékenységet végzünk: szervezzük a Budaörsi Adventet és a Kőhegyi Kápolna Búcsút. Nagy sikerrel működik – egyesületünk égisze alatt – a PostART kulturális színtér évek óta.
Fő célkitűzésem, hogy Budaörsnek legyen olyan belvárosa, amelyre méltán büszkék lehetünk. Szeretném befejezni a Nefelejcs utcai temető rekonstrukcióját, e mellett nyilvános illemhelyeket is szeretnék telepíttetni városunkba. Fontosnak tartom parkolók és közparkok létrehozását, a Templom tér rendbetételét, a Nefelejcs utcai társasház előtt húzódó csapadékvíz-csatorna azonnali helyreállítását.
Tegyük közösen szebbé és jobbá Budaörsöt!

3. kerület CZUCZOR GERGELY – polgármesterjelölt
Mindannyian érezzük, hogy 2010 óta új, sikeres korszak kezdődött Magyarország történelmében. Mi budaörsiek is szeretnénk a győztesekhez tartozni. Szeretnénk egy olyan városban élni, ahol az ideológiák mentén való szembenállás helyett a fiatalos, tervszerű, eredményes és megegyezést kereső városvezetés értünk és gyermekeinkért tevékenykedik. Többségünknek elege van a Budaörsöt megfojtó, az élhető kertvárosi hangulatot tönkretevő építkezésekből, az esztelen pazarlásból, a közlekedési problémákból, a befejezetlen futballstadionból, a koncepció nélküli városvezetésből.
Mi olyan várost szeretnénk, ahol az itt élő polgárok érzik, hogy értük és velük együtt cselekszik a polgármester, ahol a budaörsiek akarata érvényesül a képviselőtestületben, ahol nem csinálnak minden kérdésből országos politikai hisztériát.
Városi konzultáció keretében várom javaslataikat Budaörs következő öt évének feladatairól!
Nekünk Budaörs jövője az első!

4. kerület LÖFLER DÁVID
Születésem óta Budaörsön élek családommal. Szeretem ezt a várost, szeretem a választókerületemet. Törekszem munkámmal hozzájárulni városunk fejlődéséhez. Előbb bizottsági tagként, majd 2014-től képviselőként veszek részt a város vezetésében. Döntéshozóként is tudom, mennyire fontos a megfelelő kommunikáció az önkormányzat és a lakosság között. Web-oldalamon keresztül követhetőek a várost érintő ügyek. Továbbra is szeretném rendszeresen tájékoztatni Önöket minden eseményről.
Budaörs harmincezres várossá nőtte ki magát. Az előttünk álló időszak egyik legfontosabb feladata, hogy meg kell védenünk lakókörnyezetünk szerethető és élhető kertvárosias jellegét. Számomra nem közömbös, hogy milyen lesz Budaörs tíz, harminc vagy ötven év múlva. Azon fogok dolgozni, hogy gyermekeink, unokáink örömmel élhessenek városunkban. Ehhez kérem bizalmukat!

Megosztás