Karácsonyi tűzmegelőzés

2021-12-22 | Budaörs
Az elmúlt években több esetben riasztották a karácsonyi ünnepi időszakban a tűzoltókat otthonokba, szociális intézményekbe, az adventi koszorún égő gyertyák, karácsonyfán elhelyezett csillagszórók, illetve meghibásodott elektromos karácsonyfadíszek okozta tüzekhez.

Tekintettel a közeledő ünnepekre a Katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét
az alapvető biztonsági szabályok betartására, a nyílt láng, valamint az

elektromos árammal működő villamos berendezések,

díszek tűzvédelmi szempontú megfelelő használatára.


Az adventi koszorúkat helyezzék olyan felületre, amely nem éghető anyagú pl. fém, vagy hő-
álló üveglap és a közvetlen környezetébe se tegyenek más éghető anyagokat!

A koszorúkon elhelyezett gyertyák alá helyezzenek nem éghető anyagú szigetelő alátétet.

Gyertyákat csak felügyelet mellett égessenek. Mielőtt a helyiséget elhagyják, fújják el a lán-
got a nyíltlángú világító eszközökön. A tűzesetek jelentős részét az égve felejtett gyertyák
okozzák!

Csillagszórókat, díszgyertyákat csak felügyelet mellett égessenek. Használat után a gyertyá-
kat oltsák el!

Csak a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező elekt-
romos üzemelésű lámpafüzéreket használjanak! A tanúsítvánnyal nem rendelkező villamos
berendezések legtöbbször rossz minőségűek, komoly veszélyt jelenthetnek! A lámpafüzére-
ket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére ne hagyják bekapcsolva!

Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyék huzatos helyre! Az égő gyertya elbo-
rulhat, a tűz tovább terjedhet.

A villamos berendezések működtetéséhez használt elektromos hosszabbítók teljesítménye
igazodjon az elektromos díszek teljesítményéhez. A hosszabbítók rendelkezzenek megfele-
lőségi tanúsítvánnyal.

A gyertya, mécses égésekor ügyeljenek a kanóc hosszúságának helyes megválasztására! A
gyertyát, mécsest soha ne hagyják teljesen leégni!

Az égő gyertya, mécses oltására célszerű a közelben tartani vizet, esetleg tűzoltókészüléket

Csillag-Simon Katalin r. zászlós

bűnmegelőzési előadó

Budaörs Rendőrkapitányság

Megosztás