Különös Házasság

2021-02-12 | Budaörs
Hamarosan véget ér a  Házasság hete. Még egy történet azonban ide kívánkozik mégpedig Mikszáth Kálmán Különös házasság című regénye, melynek történetét az alábbiakban olvashatják a kedves olvasók.

A Különös házasság Mikszáth Kálmán  egyik leghíresebb regénye, mely egy megtörtént esemény kapcsán született. Bár később kiderült, hogy a valóságban másképp alakult a történt,de  Mikszáth írói fantáziája tovább szőtte a fonalat, és így az alapeseményből egy izgalmas lebilincselő regény  született.

A sárospataki kollégiumból Buttler János hazafelé tart diáktársával, Bernáth Zsigával. Útközben egy napig vendégeskednek báró Dőry István olasz-röszkei házában.

 

A szünidőben otthon a fiatal gróf megkéri régi szerelme, Horváth Piroska kezét. Horváth Miklós, a meggazdagodott polgárból lett nemes örömmel adja apai áldását, ám a lakodalommal még egy évet várni kell.

Visszafelé a két barát, ígéretéhez híven, gyanútlanul újra betér Dőry báróhoz, de a feudális kényúrként viselkedő báró foglyul ejti őket és Buttler grófot fondorlatos módon arra kényszeríti, hogy feleségül vegye Dőry Máriát.

Az erőszakos házassággal nem annyira a hatalmas Buttler-vagyont akarja megszerezni, sokkal inkább lánya, Mária terhességét próbálja leplezni, becsületét megmenteni. A házasság katolikus esketőpapja ugyanaz a Szucsinka plébános, Dőryék plébánosa, aki addig szerelmi viszonyt folytatott a bárókisasszonnyal.

Buttler János felháborodva tiltakozik az eljárás ellen, majd a család nemes pártfogóik segítségével pert kezdeményez, hogy felbontassák az erőszakkal kikényszerített házasságot. A báró természetesen azt állítja, hogy az esketés a gróf beleegyezésével történt.

Dőry báró véleménye szerint Buttlernek egyáltalán nem lenne szükséges hűnek maradnia a rátukmált feleséghez. A tiszta érzelmű, puritán erkölcsű Buttler gróf számára azonban ez nem járható út.

Évekig elhúzódik a pereskedés. Dőry hamis tanukat sorakoztat fel; lánya, Mariska a per folyamán ingadozik, de azért ő is hamisan vall, végül elájul (vagy csak játssza). Sokáig Bernáth Zsiga az egyetlen tanú, aki vallomásával Buttler igazát erősíti meg. Ám előkerül az ezermester Vidonka, aki vallomást tesz a kényszerházasság legfontosabb eszközéről, a Dőry által tőle rendelt emelőgépről. Közben Dőry báró párbajban lelövi Piroska rokonszenvesnek, felvilágosultnak ábrázolt apját. Buttler gróf már beleőszül a sok zaklatásba, vele együtt szenved menyasszonya is.

 

A perben az egyházi törvényszék tagjainak véleménye fele-fele arányban megoszlik az ügyről, így végül a generális auditor szava dönt. Azért, hogy a papi szerelmi botrányt elleplezzék, az erőszakkal kikényszerített házasságot érvényesnek mondják ki. Így lehetetlenné válik egy új igaz szerelmen alapuló házasság,hiszen az igaz szerelemmel eljegyzett Horváth Piroska hiába vár rá.

Egy idő után Buttler grófnak Bécsből halálhírét keltik; megrendezik a temetését, ám a lezárt koporsóba nem nézhet bele senki. Azután Horváth Piroska is nyomtalanul eltűnik: a szerelmesek boldogan egymásra találhatnak valahol, távol innen, ahol a tekintély őrei megfojtották az igazságot. A regény híressé lett utolsó mondata: Csak a békák brekegik néha a közeli mocsarakban:

„Urrak a papok! Urrak a papok!”

A Házasság Hete zárásaként kívánom hogy  minden házasulandó őszinte komoly partnert találjon és  nem csak felvillanó érzelmeken alapuló esküvőt, hanem egy életre szóló komoly elhatározásból megkötött együvé tartozást.

 

Major Edit

Megosztás