Május hónap kezdetén

2021-05-03 | Budaörs
Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maia görög istennő római alakjáról kapta, aki ősi termékenységistennő volt a római mitológiában. A népi kalendárium Pünkösd havának is nevezi.

Több megnevezését is ismerjük, úgy mint Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava, Ikrek hava. Számos ünnepet, jeles napot, évfordulót találunk május hónapban. Ezekből válogattunk a teljesség igénye nélkül.

A „május” hónapnév eredete igen zavaros. Eredetileg volt egy görög Maia istennő (a szó maga görögül „anyókát” vagy „dajkát” jelent), akinek Zeusszal volt viszonya, s ebből született Hermész isten. Aztán volt külön a rómaiaknak is egy Maja nevű istennőjük, Vulcanus isten neje, a tavaszi termékenység istennője. Végül volt egy „deus Majus” istennév, ez a „magnus” (nagy) szó fokozásából eredt, és „hatalmas, nagy istent” jelentett, vagyis Juppiternek volt a mellékneve. A Julianus naptárreform idején, ahogy a márciust Marsnak, az áprilist Venusnak, ugyanúgy a májust Juppiternek szentelték, s elnevezték „mensis Majus”-nak

Az akkoriak is, mint manapság, a megújulás napját tartották május elsejében. Ekkor már zöld volt a határ. Bárki megfigyelheti, hogy a növény- és állatvilág mennyire „érti” a természet jeleit és hogyan, mi módon „válaszol” azokra. Legfőképpen a fény, a meleg, a víz és a szél az iránymutatók. A legények éjszaka színes papírszalagokkal feldíszített zöld ágakat aggattak a lányos házak kapujára, vagy májusfát állítottak a kertbe.

Ahogy a fák tudják, hogy mikor kell rügyezniük, mikor lombosodjanak, és mikor nyissanak virágot, a költöző madarak is tudják, mikor kell megérkezniük ahhoz, hogy a költés idejére rendbe hozzák „házuk táját”. Májusra egy részük már itt van, másik részük most érkezik – mégpedig menetrendszerű pontossággal.

Május első napja: a Munka ünnepe.

E nap 1889-ben a II. Internacionálé megalakulásával lett a nemzetközi munkásmozgalomban a Munka ünnepe. Májusi felvonulást első ízben 1890-ben rendeztek Budapesten a magyar munkások.

Egy régi május elsejei felvonulás.

A hónap első vasárnapján köszöntk az édesanyákat.

Anyák napját, az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Ne feledkezzünk meg a nagy- és dédmamákról sem!

Május 4. Szent Flórián napja.

Flórián római katonatiszt volt Noricumban, a mai Ausztriában. Diocletianus uralkodása idején szenvedett keresztény hitéért vértanúságot. Legendája szerint, amikor Florianus megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban (Lorch) elfogtak 40 keresztényt, maga is megvallotta hitét. Aquilinus bíró megbotoztatta, s arra ítélte, hogy nyakában malomkővel az Enns hídjáról lökjék a folyóba. Tetemét egy sas őrizte mindaddig, amíg el nem temették. A legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. A tűzzel dolgozók (tűzoltók, fazekasok, pékek, kéményseprők) védőszentje lett.

Május 9. Európában ezen a napon ért véget a második világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot. Május 8-án a III. Birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Véget ért a háború, amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és városokat rombolt le és közel 60 millió embert pusztított el. Ezen a napon a fasizmus felett aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben A BÉKE NAPJA is.

A madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint százéves.

A fagyosszentek a magyar népi hagyomány szerint a Pongrác, Szervác, Bonifác napok – május 12., május 13., május 14. valamint Orbán napjának május 25. – a közös elnevezése. A hőmérséklet csökkenése az év során máskor is előfordul. A májusi fagyok valószínűleg azért kaptak különös figyelmet, mert a zsenge növényzet leginkább ilyenkor sínyli meg.

Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása. A Szentlélek (görögül hagion pneuma, latinul Spiritus Sanctus), ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára.

Nemzetközi Gyermeknap:a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján tartják meg és 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük ezt a napot. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra.

Egy sokat emlegetett közmondást is ismerünk:Májusi eső aranyat ér.
A májusi eső nagyon fontos volt a paraszti gazdálkodásban. Ténylegesen a májusban hullott esőre utal, amit nagyon értékeltek a gazdák.

Forrás. Internet

s.k.

Megosztás