Már 30 éve - 1989. októbere

2019-10-22 | Budaörs
12 órakor, a harangszó hangjait követően Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke, ideiglenes köztársasági elnök az Országház erkélyéről kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. A magyar televízió ezt élő adásban közvetítette.

– (A Minisztertanács Egyházpolitikai Titkárságának vezetője) Mint ismeretes, a kormány a közelmúltban nyílvánosan is elhatárolta magát az ötvenes évek egyházpolitikájától, az akkor elkövetett hibáktól, bűnöktől. Ennek egyik jele, hogy megkezdődött az akkori koncepciós perek felülvizsgálata, köztük a különböző egyházak vezetőit, személyiségeit sujtó ítéleteké is. A közvélemény nemrég értesülhetett arról is, hogy Paskai László bíboros kérte a kormányfőtől Mindszenty József bíboros perének felülvizsgálatát, s erre válaszolva a miniszterelnök közölte, hogy az ügyet a kormányzati szervek külön kiemelt figyelemmel kezelik. Ezen túl a kormány kritikailag felülvizsgálta az elmúlt évtizedek egyházpolitikáját és meghozta az ebből következő döntéseket. Abból indult ki, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság olyan alapvető emberi jog, amely nem tűr állami gyámkodást.
– (Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere és alkancellárja) vasárnap ismét felszólította másik német államot, hogy a menekülthullám kizárólagos hazai okainak felszámolása során a Szovjetunióhoz, Magyarországhoz és Lengyelországhoz hasonlóan a gazdasági átalakításon túlmenően vállalja a társadalmi-politikai reformok nehézségeit is. Elapadna a menekültek folyama, ha az NDK népe elképzelései és érdekei szerint intézhetné sorsát. Erre sort kellene keríteni annál is inkább, mivel Európában éppen most az elválasztó tényezők meghaladásának és a reformmozgalom előrevitelének kedvez az általános irányzat.
Tíz pár esküdött örök hűséget vasárnap a koppenhágai polgármester előtt. Csoportos esküvőre már volt példa, de arra nem, hogy a párok mindkét tagja azonos nemhez tartozzék.
– Összesen hatszázan nyújtottak be kérelmet alternatív katonai szolgálat teljesítésére a megadott határidőig, azaz a katonai esküig.
Helmut Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja állandó kapcsolatban áll Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával, államfővel azóta, hogy NDK-állampolgárok az NSZK-ba való kiutazás céljából tömegesen kerestek menedéket az NSZK állandó berlini képviseletén, budapesti, prágai és varsói nagykövetségén.
Habsburg Ottó nem kívánja magát jelöltetni magyar köztársasági elnöknek. Pillanatnyilag az a véleménye, hogy az Európai Közösségben lényegesen többet tehet
Magyarországért, mint a magyar belpolitikában.
– Keddre virradó éjszaka Hegyeshalomnál átlépte a határt a 20 ezredik NDK-állampolgár, aki ezen az átkelőn Ausztrián át távozott az NSZK-ba.
– Erich Honecker a menekültekről: Az évente külföldön vakációzó NDK-állampolgárok millióinak csupán egy töredéke dönt a távozás mellett.
MSZMP-kongresszus előtt: Egy radikális változásokat ígérő új platform mentén sikerül-e megújulnia az MSZMP-nek, illetve utódpártjának, vagy a különböző, egymással további kompromisszumra már képtelen politikai csoportokra bomlik?
Az Október 23-a Bizottság sajtótájékoztatóján sürgette: az Országház kupolájáról október 23-ig szereljék le a vörös csillagot. Az Országgyűlés hivatalának vezetője elmondta: az Országgyűlés elnöke már tavasszal megbízta a hivatalt, hogy tegyen lépéseket a csillag leszerelésére, illetve az eredeti állapot visszaállítására, azaz a Steindl Imre által tervezett eredeti csúcsdísz, egy gömb alakú széljelző felszerelésére.
A dalai lámának, a tibeti buddhista egyház szellemi és világi vezetőjének ítélték oda az 1989. évi Nobel-Békedíjat.
– Szombaton ismét több cég és szervezet vállalkozik arra, hogy olcsóbban juttassa zöldséghez, gyümölcshöz a főváros lakosságát.
Újabb magyar-NSZK vegyesvállalatok megalakulásához, illetve a nyugatnémet vállalkozók magyarországi tőkeberuházásaihoz nyújt pénzügyi alapot az az összesen egymilliárd márkás hitelkeret, amelyet az NSZK két tartománya, Bajorország és Baden-Württenberg, valamint a szövetségi kormány nyújt hazánknak.
Az 1848-49-es magyar szabadságharc vértanúinak aradi emlékműve kerítésekkel elzártan, elszigetelten áll. A korábbi évekkel ellentétben a helyi lakosok és más vidékekről érkezettek, köztük magyarországi látogatók pénteken a 13 szabadsághős kivégzésének 140. évfordulóján nem koszorúzhattak, nem helyezhették el a kegyeletes megemlékezés virágait.
A legfontosabb, hogy maguk az állampolgárok döntsék el: hazájukban szükség van-e az átalakításra – jelentette ki Mihail Gorbacsov pénteken Berlinben.
Szervezési nehézségek miatt jövőre kerül sor a Don-kanyari kegyeleti útra – jelentette be az utat szervező bizottság. Eddig csaknem fél ezren jelentkeztek azzal a céllal, hogy leróják kegyeletüket elesett bajtársaik, hozzátartozóik halálának színhelyén. A II. világháborúban a Donnál hősi halált halt katonák emlékműveként kopjafát is állítanak majd. A kegyeleti útra várhatóan az év második felében kerül sor.
– (BBC) Az MSZMP XIV. kongresszusa nagy többséggel megszavazta a jelenlegi párt
feloszlatását és helyébe az új Magyar Szocialista Párt megalakítását. 159 ellenszavazat volt, harmincnyolcan tartózkodtak. A pártátalakítás ellen csak egyetlen prominens személy, Grósz Károly volt pártfőtitkár szavazott. Egyébként minden vezető
pártszemélyiség, köztük a konzervatív Berecz János is az indítvány mellett szavazott.
A japán kormány jelentős – 10 milliárd jen nagyságrendű – különleges segélyalap létrehozásáról döntött, amivel Lengyelország és hazánk támogatásához kíván hozzájárulni.
A sikeres próbaüzem után megindult az üzemszerű gyártás a petőházi cukorgyárban. A több mint 100 éves, de technológiájában európai színvonalú gyárban várhatóan mintegy 450 ezer tonna répát dolgoznak fel, s az előállított cukor mennyisége meghaladja az 50 ezer tonnát.
A jövő év végére az amerikai békehadtest 60 nyelvtanára dolgozik majd Magyarországon, Budapesten és mind a 19 megyében, jelentették be a Peace Corps washingtoni központjában. Az 1961-ben, Kennedy elnök által alapított intézmény önkénteseket küld a világ legkülönbözőbb országaiba, hogy ott a fejlődést segítsék.
A Kádár János Társaság Ideiglenes Központi Bizottságának titkársága nevében Antoniewicz Roland első titkár levelet juttatott el az MTI-hez. A levélben közli: a Magyar Szocialista Munkáspárt felszámolásával arra kényszerül a Kádár János Társaság, hogy a Magyar Szocialista Pártból kiszorított kommunistákat összefogva kommunista párttá alakuljon.
Nincs semmi bizonyiték arra, hogy az aerosolos flakonokban és a hűtőszekrényekben használatos hajtógáz /CFC/ rombolja a légkör ózonrétegét. A kérdés körül tapasztalható ,,szervezett pánik,,-ot a klor-fluor-szén gázkeverék /CFC/ gyártásával foglalkozó nagy vegyipari csoportok táplálják – vélekedett egy francia vulkanológus.
Magyarország és Lengyelország támogatásáról tartott magas szintű megbeszéléseket kedden Brüsszelben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Közösségek Bizottságának illetékese.
– (A Minisztertanács Nemzeti és Etnikai kisebbségi kollégium nyilatkozatából) Az Európában elfogadott és érvényben lévő emberi jogi elveket sértő és a gyakorlattal ellentétes események történtek Tőkés László és az általa vezetett egyházi gyülekezet életében. Egyre növekvő aggodalom tölt el bennünket a temesvári református lelkipásztor sorsát illetően.
Tető alatt van már a Kálvin téri Korona szálloda, amelyet a tervek szerint 1990 júniusában nyitnak meg.
– Hamarosan megalakul az Amnesty International szervezet magyarországi csoportja.
– Az Országgyűlés Hivatalának vezetője elrendelte, hogy az Országház épületén lévő vörös csillag kivilágítását szüntessék meg.
Magyar Narancs címmel október 13-tól megjelenik a Fidesz politikai-kulturális lapja. A lap a témák megközelítésében azt a fajta szókimondást és radikalizmust kívánja képviselni, amely a Fiatal Demokraták Szövetségének szellemiségét jellemzi. Ugyanakkor nem akar a Fidesz direkt szócsövévé válni, meg szeretné őrizni függetlenségét a szövetség vezető testületeitől.
A Szabad Demokraták Szövetségének tíztagú küldöttsége – Tölgyessy Péternek, az SZDSZ egyik szóvivőjének vezetésével – a Parlamentben átnyújtotta azt a 67 ezer aláírást, amelyet annak érdekben gyűjtött, hogy az állampolgárok népszavazáson nyilvánítsanak véleményt a munkásőrségről, a munkahelyi pártszerveződésekről, az MSZMP, ill. jogutódja vagyonáról, ill. a köztársasági elnök megválasztásának
időpontjáról.
Németh Miklós, a Minisztertanács elnöke pénteken hivatalában fogadta George Sorost, az ismert, magyar származású amerikai üzletembert.
– Megkezdődik az MSZP köztársasági-elnök választási kampánya. Pozsgay Imre a jelöltjük.
– (FIDESZ II. kongresszusa, Fodor Gábor) …a Fidesz markáns szervezetévé vált a magyar politikai életnek, ezt egyebek közt annak köszönheti, hogy elsőként lépett úgy a politika porondjára, hogy magát politikai szervezetnek deklarálta, s 1988 nyarán megfogalmazta politikai programját.
– (Kairó) A mind erősebb kettős szorításban: a demográfiai robbanás megfékezhetetlennek látszó terhe és a mezőgazdasági termelés stagnálása, sőt visszaesése miatt az arab világ az ezredfordulón alapvető élelmiszerszükségletének 65-68 százalékát külföldi behozatalból lesz kénytelen fedezni.
Az Országgyűlés szeptemberi ülésszakán sokak véleménye szerint történelmi jelentőségű feladata vár a képviselőkre: az úgynevezett sarkalatos törvények – az Alkotmány módosításáról, az Alkotmánybíróságról, az Állami Számvevőszékről, az országgyűlési képviselők választásáról, a köztársaságielnök-választásról, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény – megalkotása.
A kormány úgy döntött: javasolja a munkásőrség megszüntetését.
– Az NSZEP Központi Bizottsága szerdai ülésén felmentette főtitkári tisztségéből Erich Honeckert.
A Magyar Hitel Bank Rt 1 milliárd 425 millió forintos hitelt nyújt az M1-es autópálya Tatabánya-Győr közötti szakaszának megépítésére.
A Szentszék kész megvizsgálni hazánkkal a kétoldalú kapcsolatok szabályozását, illetőleg azok teljes normalizálását – hangsúlyozza az a levél, amelyet Agostino Casaroli bíboros intézett Németh Miklós kormányfőhöz. A levél válasz a magyar miniszterelnök üdvözlő soraira, amelyekkel a Szentszék és Magyarország közötti megállapodás 25. évfordulója alkalmából köszöntötte Casaroli bíborost.
A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény célja, hogy azok a társadalmi szervezetek jegyeztessék be magukat pártként, amelyek indulni akarnak a választáson.
– (Minisztertanács) A jövőben a külföldi munkavállalást megelőzően nincs szükség a magyar hatóság által kiállított munkavállalási engedélyre. Megszűnik a dolgozók külföldi keresetét terhelő hazautalási kötelezettség is.
Az Országgyűlés felhívása: Értesítjük az ország lakosságát, hogy a Magyar Köztársaságot 1989. október 23-án, hétfőn Budapesten a Kossuth téren kiáltják ki.
Erre az ünnepélyes eseményre minden magyar állampolgárt és külföldi
vendéget szeretettel várunk.
A temesvári városi bíróság október 20-án hozott határozata értelmében Tőkés László lelkipásztort kilakoltatják otthonából, s ehhez kényszerintézkedést is igénybe vehetnek. A határozatról értesülve Tőkés László a parókiáról még pénteken beköltözött a temesvári református templomba.
Egyre több fiatal kutató vállalkozik külföldi tanulmányútra, tudományos munkára. Egy-két évre utaznak el, többségük azonban 4-5 év múlva vagy egyáltalán nem tér haza – mondotta Vizi Szilveszter akadémikus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Országos Ösztöndíj Tanács tagja.
– (Okt.22.) A Magyar Demokrata Fórum Antall Józsefet elnökévé, Für Lajost a szervezet köztársaságielnök-jelöltjévé választotta. A szombati késő esti szavazáson Antall József mellett 564-en voksoltak, s mindössze 10 ellenszavazatot számláltak össze. Für Lajos 527 igen szavazatot kapott 43 nem ellenében.
Az 1956-os népfelkelés előestéjén nagygyűlést tartottak Székesfehérvárott az MDF, az SZDSZ, az MSZDP, az FKGP, valamint a hozzájuk csatlakozott szervezetek, a Szolidaritás Munkás Szövetség, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége és a Pedagógusok Demokratikus Szervezete rendezésében. Az eseményen Rácz Sándor, az 1956-os Nagybudapesti Központi Munkástanács elnöke mondott ünnepi beszédet.
– (Németh Miklós miniszterelnök tévébeszédéből) „Nemesítsük értékké és kovácsoljuk erővé a sokáig fájdalmasan titkolni kényszerített 33 év előtti hősies áldozatot. Akkor egy tragikusan megnyomorított, nemzeti önérzetében meggyalázott, a szabadság nevében szabadságától megfosztott nép kelt fel, hogy önmaga törvényei szerint élhessen. A tiszta szándék mélyről tört fel, s ezért a kitörés tisztátalan hordalékot is felszínre dobott. Aki csak ez utóbbit látta, vagy akarta látni, tragikusan tévedett. És tragikusan vétkeztek azok, akik a levert felkelés után terrorral félemlítették meg a népet, mely nem akart mást, csak magyarként, emberi módon élni.”
Október 23. Történelmi esemény színhelye volt október 23-án délben a Parlament előtti Kossuth tér. 12 órakor, a harangszó hangjait követően Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke, ideiglenes köztársasági elnök az Országház erkélyéről kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. A magyar televízió ezt élő adásban közvetítette.
A Munkásőrség jogutód nélküli megszüntetéséről hozott országgyűlési döntés nyomán a Pénzügyminisztérium zárolta a Munkásőrség vagyonát.
Valóságos osztrák turistainvázió indult meg a nyugati határátkelő helyeken. A vendégek nyilván az osztrák nemzeti ünnep miatt négynaposra meghosszabbodott hétvégét használják ki az utazásra. Sopronnál már a csütörtökre virradó éjszaka is nagy volt a forgalom, Hegyeshalomnál csütörtökön déli 12 óráig csaknem húszezren lépték át a határt.
Az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz áldozataira emlékeztek a városban. Kezükben égő gyertyával sok százan vonultak végig ugyanazon a 2,5 kilométeres útvonalon, amelyen 33 évvel ezelőtt a tömeg a városházától a határőrlaktanyához érkezett. Ott dördültek el a lövések, amelyekhez hasonlóakra, mint Csurka István író és Balogh Sándor történész, az emlékünnepség két szónoka hangsúlyozta, soha többé nem kerülhet sor ebben az országban.
Mintegy ezren gyűltek össze Budapesten Románia budapesti nagykövetségének épülete előtt, ahol a Fidesz két tagszervezete 12 órás gyertyafényes virrasztást hirdetett meg. A kezdeményezéshez csatlakozott az Erdélyi Szövetség, a Wallenberg Társaság és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület is. A megmozdulás célja, hogy kinyilvánítsák szolidaritásukat Tőkés László református lelkipásztorral, s rajta keresztül a kétmilliós magyarsággal és Románia népével.
– (Konrád György az SZDSZ II. kongresszusán) Az SZDSZ olyan országot szeretne,
amelyben liberális versenyszabályok mérik a teljesítményeket a gazdaságban, a politikában és a művelődésben egyaránt, ugyanakkor azonban a versenyben hátraszorultakat nem rideg kiközösítés, hanem okos, figyelmes támogatás illeti meg. Magyarországnak a későbbiekben a semlegesség és a teljes körű szuverenitás lehet a
célja. Az SZDSZ, mint tevékeny, kreatív kisebbség, programjával, eszméivel, amelyeket a többség elé tár, egy egész ország hangulatát befolyásolhatja, parlamentáris eszközökkel és polgári kezdeményezésekkel.
– Szombaton tartotta éves közgyűlését a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Az eseményre több mint háromezren gyűltek össze szerte az országból.
Az Országgyűlés határozata értelmében november 26-án népszavazás lesz. Az állampolgárok a szavazókörökben az alábbi kérdésekre válaszolnak:
1. Csak az Országgyűlési választások után kerüljön-e sor a
köztársasági elnök megválasztására?

(Igen szavazatával Ön azt támogatja, hogy a köztársasági elnököt
ne a nép, hanem az új Országgyűlés válassza meg. Nem szavazatával
azt támogatja, hogy a köztársaság első elnökét közvetlenül a
lakosság válassza meg.)

2. Kivonuljanak-e a pártszervek a munkahelyekről?

(E kérdésben az Országgyűlés a pártokról szóló törvény
elfogadásával úgy döntött, hogy a munkahelyeken ne működjenek
pártok. Igen szavazatával az Országgyűlés döntését megerősíti, nem
szavazatával a pártok munkahelyi működését támogatja.)

3. Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában vagy kezelésében lévő
vagyonról?

(Az Országgyűlés októberi ülésszakán a társadalmi szervezetek és
az MSZMP vagyonáról szóló tájékoztatót elfogadta. Igen szavazatával
megerősíti az elszámoltatást, nem szavazatával elutasítja az
elszámoltatást.)

4. Feloszlassák-e a Munkásőrséget?

(Az Országgyűlés a Munkásőrséget októberben jogutód nélkül
feloszlatta, a törvény végrehajtása megkezdődött. Igen szavazatával
megerősíti az Országgyűlés döntését, nem szavazatával a Munkásőrség
visszaállítása mellett foglal állást.),,

Megosztás