Pálfordulás - Saulusból Paulus

2022-01-25 | Budaörs
A bibliai elbeszélések szerint úgy kétezer évvel ezelőtt egy Saul nevű ifjú, „gyűlölettől lihegve” Jeruzsálemből Damaszkuszba tartott, hogy fogságba vesse a kivégzett Jézus követőit, akik hittek Jézus Krisztus feltámadásában.

Saul ádázul üldözi Jézus követőit, hogy ártson nekik. Házról házra jár, hogy elfogja és börtönbe vesse őket. Sok tanítvány elmenekül, és más városokban kezdi hirdetni a jó hírt. Saul azonban más városokba is elmegy, hogy felkutassa Jézus követőit. Éppen Damaszkuszba tart, amikor meglepő esemény történik.Hirtelen világosság ragyog fel Saul körül az égből, mire ő a földre esik. Majd egy hang hallatszik:

-Saul, Saul, miért üldözöl engem?

– Ki vagy, Uram? – kérdi Saul.

– Jézus vagyok, akit te üldözöl – feleli a hang.

Jézus azért mondja ezt, mert amikor Saul a követőit üldözi, úgy érzi, mintha őt magát üldözné.

– Mit tegyek, Uram? – kérdezi erre Saul.

– Kelj fel, és menj Damaszkuszba! – mondja Jézus. – Ott megmondják, mit kell tenned.

Mikor Saul feláll, és kinyitja a szemét, nem lát. Megvakult! A vele levő férfiak ezért kézen fogják, és Damaszkuszba vezetik.

Jézus ekkor ezt mondja egyik damaszkuszi tanítványának:

– Kelj fel, Anániás! Menj el az Egyenesnek nevezett utcába. Keress Júdás házában egy Saul nevű embert. Különleges szolgálatra választottam ki őt.

Anániás engedelmeskedik. Amikor megtalálja Sault, ráteszi a kezét, és így szól:

– Az Úr küldött el, hogy visszanyerd a látásod, és betelj szent szellemmel.

Egyszeriben valami pikkelyszerű esik le Saul szeméről, és újra lát. Isten nagyszerű módon felhasználja Sault, hogy sok nemzetnek prédikáljon. Pál apostol néven válik ismertté.

Azonban hosszú időbe telt, míg a keresztények elhitték a megtérését. Hiteles változásának egyetlen feltétele volt: mindent bevallani. „Igen, Saul voltam, de Pál lettem” – vallotta. Csak így válhatott apostollá, majd vértanúvá. amely a damaszkuszi úton történt „Pálfordulás” hatására vált véglegessé, azaz a keresztényüldöző Saul megkapta Istentől a szükséges kegyelmet és élt is vele ahhoz, hogy Pál apostollá, a keresztények üldözőjéből a pogányok keresztény térítőjévé válhasson. A keresztény mozgalom ezzel a lépéssel indult el ezen az úton, mely által világvallássá lett.

A hazai kalendáriumok január 25-ét időjósló jeles napnak tartják.. Időjárásából a termésre, a gazdasági élet kilátásaira következtetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba fordul. A jó idő jó termést jelent, a köd pedig a jószág pusztulását, a szelek pedig háborút. A mondás szerint: hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás. Ha a télire eltett élelem és takarmány fele még megvan, akkor a család már kitelel.

Forrás: Internet

s.k.

Megosztás