Pályázat népi építészeti értékek megőrzésére, megújítására

2020-08-19 | Budaörs
Budaörsi épületek is igényelhetnek több millió forintos támogatást a Teleki László Alapítvány egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek megóvása, megőrzése és fenntartása érdekében kiírt pályázatán.

A Népi Építészeti Program részeként kiírt pályázaton legfeljebb 20 millió forint mértékű támogatás érhető el. A kérelmek benyújtási határideje 2020. szeptember 14. 17:00 óra.

A támogatás igénybe vehető:
A forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek – veszélyelhárítását, állagmegóvását, valamint részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez vehető igénybe, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges cél mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseinek előkészítését is. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ide értve a nemzetiségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

Több információ:
https://nepiprogram.hu/
Pályázati tájékoztató:
https://nepiprogram.hu/download/tajekoztato_20200731.pdf
Pályázati útmutató:
https://nepiprogram.hu/download/utmutato_20200731.pdf

(Forrás: budaors.hu)

Megosztás