Pilinszky János: Harmadnapon

2019-04-18 | Irodalmár
És fölzúgnak a hamuszín egek,    hajnalfele a ravensbrücki fák.  És megérzik a fényt a gyökerek  És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 

és megszünhetett dobogni szive – 

Harmadnapra legyõzte a halált. 

Et resurrexit tertia die. 

Pilinszky János (1921-1981) a  múlt század egyik legjelentõsebb költõje, az „újholdas” nemzedék tagja és hívõ katolikus volt. Versei az ember elmagányosodását, a létezés stációit átható félelmet és rémületet tükrözik. Ebben a költeményében a 20. századi lágertémát a bibliai megváltástörténet tartományába emeli: a modern pusztulás, pusztítástörténet a krisztusi szenvedés tömegméretû megismétlõdésévé, de ugyanakkor az emberi megválthatóság megerõsített ígéretévé is válik. 

Megosztás