"JÓ TENNI" pályázat

2019-03-20 | Közélet
A Zsámbéki-medence és térsége Gazdakör, illetve a Budaörsi Gazdapiac a Nõgyár projekttel karöltve „Cselekedni kell, és nem beszélni róla” mottójának keretein belül az alábbi pályázati lehetõséget hirdeti meg:

A pályázat célja:

Támogatni a helyi, valamint helyi érdekeltségû civil szervezeteket munkásságukban. Lehetõséget nyújtani nekik tevékenységük bemutatásában.

A pályázaton részt vehetnek:

Olyan budaörsi, illetve budaörsi illetõségû társaságok, akik tevékenységükkel Budaörs városának sokszínûségét segítik elõ. Célkitûzéseik között szerepel az esélyegyenlõség megteremtése, közösségi programok szervezése, társadalmi szerepvállalás.

A pályázat tartalma:

Havonta egy szombat alkalmával a Budaörsi gazdapiacon lehetõséget kap egy-egy nyertes szervezet bemutatkozásra, illetve egy étel elkészítésére, melyhez alapanyagokat a Gazdapiac biztosít. Az elkészült fogást ajánlott áron értékesítheti a szervezet.

A pályázat benyújtásának módja, formai követelményei:

A pályázóktólword formátumban várjuk a bemutatkozó pályamunkákat, amelyben részletesen ismertetik tevékenységüket, kiemelve annak pozitív hatásait a mindennapi életben. A dokumentum terjedelme maximum 2 A4-es oldal. A pályamunkát minden esetben e-mail formájában kérjük benyújtani a gazdakor@budaorsigazdakor.hu elérhetõségre, melynek tárgya „Jótenni – a szervezet neve”. A levél szövegében a szervezet egy képviselõjének nevét és telefonos elérhetõségét is kérjük megadni.

A pályázat elbírálása:

A nyertes pályázókról a Gazdakör fog döntést hozni, a projektmegvalósulás elõtt pedig tájékoztatást ad hivatalos közösségi oldalán.

A pályázat megvalósulása:

A nyertes pályázó vállalja, hogy együttmûködik a szervezési munkálatokban a zökkenõmentes lebonyolítás érdekében. A fõzéshez szükséges eszközökrõl gondoskodik. Az ételkészítés során a vonatkozó egészségügyi elõírásokat, valamint a piac szabályzatát betartja. Közremûködik az esemény dokumentálásában, fotók készítésében.

A pályázat lezárása:

Az esemény végeztével a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy írásos beszámolót küld a projekttel kapcsolatos élményeibõl, az összegyûjtött támogatás felhasználási formáiról a gazdakor@budaorsigazdakor.hu e-mail elérhetõségre.

Megosztás