Egy nagyszerû színésznõ: Bara Margit

2019-03-15 | Kultúra
A gyönyörû és méltán tehetséges színésznõre, Bara Margitra emlékeztünk a Zichy kávézóban, akit bálványoztak, szerettek mindazok, akik részesei lehettek életének és sikeres filmjeinek. A Latinovits színház munkatársa Bognár Éva által vezetett emlékekbõl táplálkozó szellemidézés meghívott vendégei Karinthy Márton a Karinthy színház igazgatója és Szebényi Ágnes a Színháztörténeti Intézet igazgatója voltak, akik személyes emlékeikkel és archívumokból származó adatokkal segítették a visszaemlékezést élvezetessé tenni az érdeklõdõ közönség számára.  

Bara Margit nagyszerû színésznõ volt, olyan jelenség, akit azóta sem tudott pótolni a mûvész és filmszakma. Volt benne valami utánozhatatlan tartás, tisztesség, fensõbbség, és megközelíthetetlenség, mely sokakban váltotta ki az irigység érzését.

Mielõtt 1950-es évek közepén Magyarországra települt volna, a kolozsvári Színiakadémián tanult egy évig. Mivel az iskolát áthelyezték Marosvásárhelyre nem folytatta tovább a tanulmányait, mert 1945-bena Kolozsvári Magyar Színház mûvésze lett. Eredetileg balerina szeretett volna lenni, táncolni is tanult, alkati adottságai azonban nem voltak megfelelõek erre a pályára.

Magyarországon az elsõ idõkben szárnyára kapta a népszerûség, hiszen számtalan filmben kapott fõszerepet, olyan színész óriások mellett mint  Bessenyei Ferenc és Sinkovics Imre vagy Ajtay Andor, Bárdy Zoltán,Makláry Zoltán  Mezei Mária Dajka Margit,Tolnay Klári és Páger Antal.

Karinthy Márton visszaemlékezésébõl megtudhattuk, hogy õ, mint fiatal gyerek látta elõször az akkor már sikeres színésznõt. Elsõ találkozásuk emlékeként õrzi a fenséges és megközelíthetetlen színésznõ alakját, akinek játékát a továbbiakban láthatta nagysikerû filmekben. Ezekbõl láthattunk ezen a szellemidézõ esten részleteket, mint a Bakaruhában, a Ház a sziklák alatt,és a Katonazene címû filmekbõl.

Az 1950-es 60-as évek mozirajongói még emlékezhetnek ezekre a nagyszerû filmekre, amelyek az emberi sorsok tragédiáinak hordozásán és színrevitelén túl, a mai filmiparhoz képest kezdetleges technikával nagyszerû színészgárdát vonultattak fel a filmvásznakon, amelyekkel a mai, minden technikával megáldott filmek nemigen veszik fel a versenyt. Ezekre a filmekre még a mai napig emlékezünk élményként idézve fel az abban látottakat.

Az 1959-es esztendõ újabb emlékezetes szerepeket hozott a színésznõ számára. Jókai Mór regénye alapján készült a Szegény gazdagok címû romantikus kalandfilm, amelyben Anicát, a veszedelmes bandita, Fácia Negra kedvesét alakította

Bara Margit kétszer ment férjhez. Elsõ férje, Halász Géza színész öngyilkos lett. Második férje Gyarmati Dezsõvízilabdázó volt, akivel 1964-ben házasodott össze, és férje elhunytáig, 2013-ig éltek házasságban. 4 évvel házasságkötésük után kislányuk született, Terézia Eszter. A házaspár az 1970-es évek elején egy ideig Kolumbiában élt, ahol Gyarmati szövetségi kapitány volt. Unokája Szilágyi Liliána válogatott úszó.

Bara Margit karrierjét egy rágalomhadjárat törte derékba, amely ellen a mûvésznõ védekezni sem tudott, hiszen csupán pletykákról volt szó, hivatalosan semmi sem hangzott el ellene, megvádolói sosem adták nevüket és arcukat a rágalmakhoz. Az ügy Onody Lajosnak az Éttermi és Büfé Vállalat akkori igazgatójának büntetõügyéhez kapcsolódik. Onódy ellen a rendõrség 1964-ben kezdett nyomozni csalás és sikkasztás vádjával; az esetnek egyértelmû politikai vonatkozásai is voltak. Az eljárás idején felröppent pletykák szerint az Onódy irányítása alatt álló mulatóhelyeken vad tivornyák, fékevesztett orgiák zajlottak magas beosztású funkcionáriusok és a legszebb magyar mûvésznõk, köztük Bara Margit közremûködésével.

Az állítólagos orgiák a hivatalos büntetõügyben nem szerepeltek, és azóta sem derült ki, hogy ki és miért keverte bele éppen Bara Margitot ebbe az ügybe. Onódy és Bara nem is ismerték egymást, és a pletykákat késõbb Onódy is cáfolta. Mindezek ellenére Bara Margit a pletykakampány nyomán mindinkább kiszorult a pályáról, nem kapott jelentõs szerepeket, és végül maga döntött úgy, hogy a méltatlan és megalázó körülmények között nem dolgozik tovább. A rendszerváltás után sem fogadott már el semmilyen felkérést.

Az ügyrõl a médiában egészen a rendszerváltásig nem lehetett beszélni. A mûvészvilág – a színésznõ visszaemlékezései szerint – nem állt Bara Margit mellé. Egyedül csak Szirtes Ádám állt ki mellette, aki elment az illetékes kerületi pártbizottságra, és felháborodásában, hogy mit mûveltek Barával, lecsapta a pártkönyvét az asztalra és tiltakozásul kilépett a pártból.

E nagyszerû színésznõ a fellépéseknek, filmezéseknek önként búcsút intett. 2016. október 25-én bekövetkezett haláláig csakis családjának élt, nem vállalt többé szerepeket. 2016.november 1én kísérték utolsó útjára a budapesti Farkasréti temetõben.

A szellemidézés során meghallgattunk egy nekrológot mely hosszasan méltatja kivételes színészi és emberi nagyságát. Halálával egy olyan ember távozott, aki példát tudott mutatni a filmvásznon tartásával, õszinteségével és tisztaságával, remek játékával, amely tulajdonképpen õ maga volt.

 Szomorú hogy éppen ezekben a tulajdonságaiban próbálták besározni irigyei akik sosem tudtak nyomába érni.

 

Major Edit

Megosztás