Miért éppen Ázsia? Beszélgetés Dr.Kapitánffy Krisztinával

2019-03-22 | Kultúra
Dr. Kapitánffy Krisztina azok közé tartozik, akik olthatatlan kalandvágyuk által hajtva, a távoli országok megismerésével töltik azt az idõt, amit el tudnak csenni a munkaasztal mellõl. Krisztina végzettsége villamosmérnök. A távoli országok mindig is vonzották oly- annyira, hogy egy szép napon elindult a világ másik felére, Ázsiába. A Városi Könyvtárban rendezett vetítéssel összekapcsolt számos elõadásán ott voltam és mindig élményekkel tértem haza. A Bibliáról mindenkinek elõadáson újból találkoztam Krisztinával, akivel,nemrégiben készítettem az alábbi riportot. Úgy gondolom érdemes betekinteni életének abba a részébe, amit utazással élményszerzéssel tölt. Ismerjük hát meg õt.

Miért éppen Ázsia?

Mindig vonzott a nagyvilág, és mivel már sokfelé jártam, úgy gondoltam, Európán túl is van látnivaló bõven. Kíváncsi lettem azokra az országokra, amelyek Magyarországtól valóban távol esnek. Így jutottam arra a gondolatra, hogy felkerekedem, és elutazom Ázsia egyik országába. Elsõ alkalommal Thaiföldön jártam. Az ezt követõ 15 évben valóban beutaztam ezt a földrészt. Nem egy nagy utazást tettem, hanem sok kicsit. Élményeimrõl útinaplót kezdtem vezetni, azért, hogy hazatérve és azt elolvasva újra átéljem az utazás élményeit. Késõbb elküldtem beszámolóimat egy-két barátomnak, akik lelkesen olvasták és arra biztattak, hogy jelentessem meg könyv formájban.Elõször elvetettem ezt az ötletet, de mégis ott motoszkált a fejemben barátaim ötlete. Megszületett az elhatározás, könyvet írok, de úgy, hogy útinaplómat kiegészítettem mindenféle háttér információval, ami teljessé tette az írottakat. Célom az lett, hogy ne csak egy útikönyvet írjak, hanem annál többet. Távoli országok embereirõl, szokásairól, kultúrájáról, vallásáról szerettem volna információt közölni úgy, hogy közben egy igazi olvasmányos könyvet adjak azoknak a kezébe, akik majd elolvassák. Szándékom tehát a könyv írásával az volt, hogy azok is, akik sosem jártak utazásaim helyszínén, a közölt információk alapján szívesen olvassák.

Mennyi ideig tartott egy-egy út?

A kinti tartózkodásaim általában három hetesek voltak. Az útra lelkileg is és szellemileg is alaposan fel szoktam készülni, a szándékozott látnivalókat elõre áttanulmányozom, vagyis készülök. Szerencsémre találtam egy olyan utazási irodát,amelynek idegenvezetõi az adott országban éltek rövidebb vagy hosszabb ideig, így személyes tapasztalataik voltak, amelyek nekem sok segítséget jelentettek

Melyek voltak az átutazott országok?

Könyvemben úgy írom ezt, hogy nyugatról kelet felé tart az utam. Kezdõdött Iránban, mely hallatlanul érdekes és gyönyörû szép ország. Sokat írok azon aggodalmak eloszlatásáról, amelyek feleslegesek, hiszen a valóság más, mint amit nap mint nap  hallunk a híradásokban.

Következõ utam Pakisztánba vezetett. Itt élményeim ember közelibbek voltak, mint más országokban, ,mert kollegáim meghívására mentem és családjaikkal ismerkedtem. Ezért aztán beszámolóm is más, mint a többi. Ebben az országban is és Indiában is háromszor voltam, mindig más és más városokban, országrészekben.

Jártam Nepálban, mely úgy a tájakat, mint a kultúráját illetõen csodálatra méltó ország. Sok tibeti menekült él ott, errõl is szó esik a könyvemben.

Utazásaim során eljutottam Kínába, valamint Indokina két országába, Vietnámba és Kambodzsába, végül Indonéziába is. Jártam Burmában és Japánban, de könyvemben errõl a két országról nem esik szó, mert ott sajnos nem készítettem fényképeket, márpedig az emlékeket én a fényképek alapján tudom csak igazán felidézni és írásba foglalni.

Célom, hogy amit nekem megadott a sors – a tartalmas és szép utazásokat –, ott szerzett élményeimet, és tapasztalataimat megosszam másokkal.

Köszönöm az interjút.

Major Edit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megosztás