6. éve sikeres járási mentõcsoport gyakorlat

2019-05-20 | Magazin
A Budaörs Városi Önkéntes Tûzoltó Közhasznú Egyesület 6. alkalommal vett részt 2019. május 18-án járási mentõcsoport gyakorlaton. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége több Pest megyei település járási mentõcsoportjának tartott éves gyakorlatot Pilisszentivánon a Slötyitónál, ahol egyesületünk a budakeszi Vadas Járási Mentõcsoport részeként mûködött közre.

A budaörsi lánglovagok mellett a biatorbágyi, a pátyi és a zsámbéki önkéntes tûzoltók alkotják a Vadas Járási Mentõcsoportot, amely városi kutató és mentõ, mûszaki mentõ képességgel bír.

A hatékony megelõzés, felkészülés és beavatkozás alapja, hogy az események kezelésében érintett szervek, szervezetek ismerjék a települések valós veszélyeit. A járási mentõcsoportok 2013-ban azzal a céllal jöttek létre, hogy az adott járás területén – együttmûködve a hivatásos szervekkel – megakadályozzák és felszámolják a katasztrófákkal járó károkat, következményeket.

A járási mentõcsoportok a nemzeti minõsítési rendszer keretein belül 2013-ban rendszerbeállító gyakorlaton vettek részt, ezt követõen 2014-ben sikeresen megszerezték a nemzeti minõsítést, melyet ötévente kell megújítani. A megszerzett ismereteket szinten kell tartani, amire az ilyen jellegû rendezvények kiválóak amellett, hogy nagyon jó alkalom azegyesületek, civil és karitatív szervezetek közötti együttmûködés kialakítására.

A gyakorlaton öt állomáshely várta a résztvevõket, akiknek a szituációs feladatokon tûzoltási, vízkár elhárítási, kétféle mûszaki mentési, vízbõl személykutatás és mentési tevékenységet kellett szakszerûen végrehajtani csapatmunkában.

Fejérné Hodut Éva
 

Megosztás