A víz világnapja 2019

2019-03-20 | Magazin
A víz világnapja egy évente ismétlõdõ esemény, melyet 1993 óta minden év március 22-én tartanak meg. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhetõ, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.

20 évvel ezelõtt óvodásaimmal ezen a napon idealizált rajzokat készítettünk a kék minden árnyalatával a tiszta tengerrõl, színes halacskákkal. „Víz nélkül nincs élet!” –tudatosítottuk. Azóta felnõtt egy generáció.

Manapság legtöbb embernek errõl a témáról két dolog jut az eszébe: a vizek elszennyezése és a kevés,iható édesvíz.

Napjainkban kétmilliárd ember él olyan országokban, ahol problémát jelent a vízhez jutás. Körülbelül 1400, öt év alatti gyermek hal meg naponta a világon a tiszta víz hiányában. Erre hívta fel a figyelmet az UNICEF a március 22-i víz világnapja alkalmából.

A kutatások szerint jelenleg mintegy 200 millió ember él olyan környezetben, ahol a toxikus szennyezés riasztó mértékû. A mûanyag napjainkban az egyik legnagyobb fenyegetést jelenti az óceánokra. A hulladékokról leváló törmelékek már a legmélyebb régiókat is elérik. A vízi élõhelyekre egyéb ember okozta veszélyek is leselkednek, például a különbözõ kémiai szennyezõdések.

A „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” eszmét komolyan vennénk, akkor nagyon erõsen takarékoskodnánk a vízzel. Németországban láttam, hogy szinte minden portán összegyûjtik az esõvizet a kert öntözésére.

Bele sem merek gondolni, hogy a jövõ óvodásai milyen rajzokat fognak készíteni a víz napján.

s.k.

Megosztás