Egy prágai imám (!!) fegyverbe szólította a muszlim férfiakat...

2019-03-31 | Magazin
Az új-zél­andi Ch­rist­church­ben tör­tént mé­szár­lás után azt nyi­lat­kozta, hogy a Cseh­or­szág­ban élõ musz­li­mok­nak fel kell fegy­ver­kez­niük. Gon­do­la­tai élénk vissz­hangra ta­lál­tak. Ezt írta: „A közelmúltbeli tragikus események fényében tájékoztatom minden tagunkat, fõleg a férfiakat, hogy…egészségük és vagyonuk védelme érdekében fegyverkezzenek fel.

Össztûz alá került Leonid Kushnarenko, ukrán születésû cseh iszlám prédikátor és a prágai muszlim közösség elnöke egy szerencsétlen és kétértelmû internetes posztja miatt. Az új-zélandi Christchurchben történt mészárlás után azt nyilatkozta, hogy a Csehországban élõ muszlimoknak önvédelembõl fel kell fegyverkezniük.

Ezt írta: „A közelmúltbeli tragikus események fényében tájékoztatom minden tagunkat, fõleg a férfiakat, hogy…egészségük és vagyonuk védelme érdekében fegyverkezzenek fel. Lépjen kapcsolatba velem, én segítek. Salam alaikum. (Béke veled.)"

A prágai muszlim közösség nyilatkozatot tett a Facebookon, eképpen: „Kushnarenko elnök minden nyilatkozata vagy cselekedete az õ magán tevékenysége és nem tükrözi a Prágában vagy a Cseh Köztársaságban élõ muszlimok véleményét.”

Megszólalt a cseh muszlim közösségek központjának vezetõje, Muneeb Hassan Alrawi is, aki nem támogatta, és „rossz lépésnek” nevezte az imám nyilatkozatát. Sõt, ennél több is történt. Ezen a héten kedden a muzulmánok csehországi központja menesztette Kushnarenkot a prágai szervezet élérõl, valamint a csehországi muzulmánok közösségébõl.

Hunhír
w

Megosztás