Húsvéti szimbólumaink

2019-04-13 | Magazin
A tojás, a barkaág és a húsvéti bárány. Miért éppen ezek kapcsolódnak húsvét ünnepéhez? 

A tojás a termékenység õsi szimbóluma, szinte minden népnél fellelhetõ. A születés, a teremtés (l.: Kalevala), a megújhodás jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. A tojás szimbolikáját még a baromfitartással nem foglalkozó északi népeknél is felleljük, õk a madarak tojásait gyûjtötték az erdõn.

Magyarország területén már az avarkori sírokban is találtak díszített tojásokat. A bukovinai székelyek a nagyhéten felállított jelképes Krisztus-sírba is tesznek díszes tojást.
 


A másik alapvetõ húsvéti szimbólum Magyarországon a barkaág, melyet a templomban is megszenteltetnek. Ennek eredete a virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. A mediterrán országokban ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben.

A mi éghajlati viszonyaink közepette természetesen a pálmaág nem áll rendelkezésre, ezért itthon a barka vette át ennek szerepét. Északi országokban, ahol a barka sem nyílik ki Húsvétra, valamilyen éppen rügyezõ ágat vagy száraz virágokat visznek a templomba virágvasárnapon.

 

A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az utóbbi idõben jelentõsen csökkent, de ábrázolásokon, képeslapokon még mindig sûrûn találkozni vele. Hazánkban a bárányhús fogyasztása egyre ritkább, bár a múlt század elsõ felében juhtartó vidékeken még gyakori volt a húsvéti tejes (szopós) bárány fogyasztása, amelyet napjainkra szinte teljesen kiszorított a sonka.

Mediterrán vidékeken, fõleg Görögországban és Olaszországban, viszont az ünnepi asztal elmaradhatatlan része a sült bárány. A jelkép eredete bibliai, a zsidók bárányt áldoztak Istennek, és bárányvérrel kenték be házuk ajtaját, így a halál angyala elkerülte õket az egyiptomi rabság évei alatt (elkerülés- Pészach). Jézus kereszthalála is az áldozatot hordozza magában, hiszen halála által váltotta meg az emberiséget (Agnus Dei – Isten báránya). 


 

Megosztás