Inkább trágár, rongy élete, mint a haza becsülete?

2019-05-06 | Magazin
Sorolhatnánk nagyságainkat, költõinket, politikusainkat, akik vérüket adták Magyarországért, és szebbnél szebb üzeneteikkel vallották meg hûségüket a hazájukhoz.
Néhány kedvencünk:

Wass Albert

Maradnak az igazak és a jók,
a tiszták és a békességesek.
Erdõk, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasztják már az égben fönn a rostát,
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat,
mert elfut a víz és a kõ marad,
a kõ marad…!

Sértõ Kálmán

Szomorúan jár-kel benned a költõ,
Sok régi búja mélybõl felfakad,
Már alig hitte, hogy meglátja benned
A sziklaerõs, ódon házakat.
Ha véletlenül kalapom is lenne,
Mint másoknak van, levenném ma itt,
Mert akkora öröm és gyász van bennem,
Hogy azon még a sírás sem segít…
Beteg vagyok, már közel a halálom,
De megköszönöm, édes Istenem,
Hogy Mátyás szobra elõtt meghajthattam
A letisztelgõ, õszülõ fejem.
Nem is tudom, hogy hány Mátyás kellene
Ma ide, s mennyi férfi, mennyi kard,
Mert siratni kell bizonytalanságban
A roppant hõs, de maroknyi magyart…

Juhász Gyula

És néma daccal, fojtott fájdalommal
Idézi õsét, aki porba rogyva
Vérével írta: Ne bántsd a magyart!

Aulich Lajos

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.

Kiss Ernõ

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.


És mi van ma?

Jönnek a senkik a semmibõl, akiket szélsõséges, liberális, magyargyûlölõ médiák felemelnek, kitüntetnek, ünnepelnek, mert szidják fröcsögõ szájjal hazánkat.

Itt van egy liberális körökben ünnepelt, és ismert senki, aki azt hiszi valaki. Pedig nem. Para Kovács Imre reggel felkel, tükörbe néz, és minden reggel ugyanazt a gazembert látja, mert a magát költõnek és írónak valló Para Kovács minden reggel, amikor felkel, úgy dönt, hogy gazember lesz.

Imre jön, és ezt böfögi az éterbe:

Para Kovács Imre

Magyarország magára maradt, és ha a Föld isten kalapja, akkor Magyarország a dögkút rajta. Bokréta. Azt akartam mondani

Nem értjük Para Kovács Imrét. Mit keres még itt?

Pedig Gyurcsány is megüzente már:
” El lehet menni Magyarországról.”
De gyorsan!

forrás:mindenszo.hu
w

 

Megosztás