Történelemhamisítástól temetõlopásig

2019-05-04 | Magazin
Igen, itt bármikor bármi megtörténhet, sõt, annak az ellenkezõje is… Feltéve, ha valakik úgy akarják. És már miért ne akarnák, ha akarhatják? Jogállamról, jogbiztonságról ilyen körülmények között természetesen szó sem lehet. Pedig folyton ezt hangoztatják. Azt hiszik, ha papagájként ismételgetik, el is hiszik nekik. És már miért ne hinnék, ha mindeddig mindent elhittek nekik, a legordasabb hazugságokat is? Ki tudná eldönteni: kié a nagyobb bûn, azé, aki hazudik, vagy azé, aki bátorítja a hazugságot? Mert, hogy mindkettõ bûn, az tagadhatatlan. Még a mai, mindent relativizáló világunkban is.

Mi mondatja velem e keserû szavakat? Az eset, ami manapság történt meg velünk, erdélyi magyarokkal: a székelyföldi Hargita megyével határos moldvai Bákó megyében lévõ Dormánfalva úgy döntött, birtokába veszi a székely megye területén fekvõ, közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz tartozó Úzvölgye nevû településen található magyar katonatemetõt, hogy abba – fogózzanak meg! – román katonai temetõt “ültessen”, elsõ és második világháborús emlékmûvet állíttasson. Jelzem: egy olyan katonatemetõbe, amelyben egyetlen román katona sem nyugszik! Dehát mit számít az? Mit számít a történelmi valóság, ha nem a múltban hõsi halált haltak emlékét kell ápolni, hanem a mának üzenni. Mit is? Nem mást, mint azt, hogy ha akarják, akár ezt is megtehetik.

A vae victis alapján a magát gyõztesnek tekintõ mindenre feljogosítva érzi magát. Eddig csak történelmet hamisított, most már temetõt is lop. Egyértelmû: számára nem létezik más, mint az erõbõl, erõszakból fakadó jog. Az ököljog. Beteges elfogultság, a tények hamis, na jó: kreatív módon történõ értelmezése szükséges ahhoz, hogy ezt megtehessék.

Ki merészel itt ezek után – és milyen alapon – nemzetközi jogról, netán történelmi megbékélésrõl beszélni? Legfennebb európai értékekrõl, mert az – mint megtapasztalhattuk – úgysem jelent semmit…

Mi következhet még ezek után?

Pesti Srácok
w

Megosztás