Tiszteletadás a legnagyobb magyar emléke előtt

2021-09-22 | Budaörs
Széchenyi István születésének 230. évfordulójára emlékeztek a budaörsi Széchenyi Kör tagjai a kamaraerdei Széchenyi szobornál.

-Húsz év óta eljövünk tiszteletünk jeléül és letesszük az emlékezés koszorúját Széchenyi István szobránál. Bár a pandémia miatt tavaly ez elmaradt, az idén engedélyt kellett kérnünk, amit megértettünk. – mondta Kovács Tiborné Judit, a budaörsi Széchenyi Kör elnöke. – Sajnos , egyre kevesebben leszünk, akik emlékeznek. Pedig Széchenyi, ahogy politikai ellenfele, Kossuth jellemezte – a legnagyobb magyar, éppen 230 éve született.

Százkilencven éve, 1825. november 3-án ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésen Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot a Magyar Tudós Társaság (a mai Tudományos Akadémia) megalapítására.

Álljon itt a mindennapi imádsága, amit a naplója megőrzött.

„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat! Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt!” “Világosítsd meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével; engedd a jövendőbe pillantanom; a jó magot a rossztól megkülönböztetnem!

Sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak!

Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel nappal, éltem fogytáig.

Gyarapítsd, ami jó – tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne! Segíts nekem, hogy minden szenvedelmet elfojthassak magamban!

Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek, és kezdhessek – és engedd, hogy az angyal, ki engem megvilágosít, békességben és csendes boldogságban éljen!

Ez imádságom ne mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe! Amen.”

(1826 . december 10)

Jó lenne, ha az utókor több hálát tanúsítana a legnagyobb magyar személye iránt.

s.k.

Megosztás