Ülésezik a képviselő-testület

2019-09-18 | Közélet
2019. szeptember 18-án, szerdán, 8:30 órai kezdettel ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

Napirendi pontok:

 1. szeptember 18. (ünnepi)
 2. napirendi pont:Hauser József Díj
 3. napirendi pont:Sport Díj kitüntetés
 4. napirendi pont:Budaörs Egészségügyéért Díj
 5. napirendi pont:Meghívó
 6. szeptember 18. (rendes)
 7. napirendi pont:Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló
 8. napirendi pont:Tájékoztató a bentlakásos szociális ellátási szolgáltatás beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról és kapcsolódó feladatokról, javaslat ellátási szerződés jóváhagyásáról
 9. napirendi pont:Gyermekvédelmi Koncepció és Irányelv elfogadása
 10. napirendi pont:A 2019. évi védőnői béremelés többletkiadásaihoz forrás biztosítása
 11. napirendi pont:Javaslat a 229/2018.(XII.12.) ÖKT. határozat alapján kötött, ÖNK 2019-170 számú Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány Együttműködési Megállapodás módosítására
 12. napirendi pont:Tájékoztató a gyerekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról és a kapcsolódó feladatokról
 13. napirendi pont:URBACT pályázati önerő biztosítása (CITIES4CSR)
 14. napirendi pont:Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) – Együttműködési Megállapodás a Vivien Solutions Kft-vel
 15. napirendi pont:Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2018. évről
 16. napirendi pont:Közterület átnevezése (Koszorú utca átnevezése a 11438 hrsz-ú ingatlantól a Lejtő utcáig)
 17. napirendi pont:A Budaörsi viziközművek 2020 – 2034. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása
 18. napirendi pont:Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról
 19. napirendi pont:Döntés a Budaörs, 4153/133 helyrajzi számú Buszvégállomás két helyiségének hasznosításáról
 20. napirendi pont:Javaslat Törökbálint Önkormányzatával a 091/23 és 091/10 hrsz-ú, természetben Törökbálinton található, korábban szennyvíztisztító és szennyvíziszap lerakó telep fenntartásával, hasznosításának előkészítésével kapcsolatos megállapodás megkötésére
 21. napirendi pont:A Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása
 22. napirendi pont:Döntés a Budaörs, 490/2 hrsz-ú, természetben a Károly király utca 90. sz. alatti belterületi ingatlan bérletének meghosszabbításáról
 23. napirendi pont:Döntés a 11465/6, 11466/1 és 11466/2 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Hegyalja utca és a hozzá csatolandó ingatlanrészek egyesítéséről
 24. napirendi pont:Javaslat a 66 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Templom tér 8. sz. alatti, ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására
 25. napirendi pont:Döntés a frankhegyi víziközmű fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő befizetéseiről
 26. napirendi pont:Közcélú és közösségi faültetési helyszínek kijelölése 2019/2020 évi ültetési időszakra
 27. napirendi pont:Javaslattétel megyei díjakra – Zárt ülés(zárt ülés)
 28. napirendi pont:Meghívó
 29. napirendi pont:Sürgősségi előterjesztés: Rendőrkapitány kinevezésének támogatása
 30. napirendi pont:Módosító előterjesztés: Döntés a Budaörs, 4153/133 helyrajzi számú Buszvégállomás két helyiségének hasznosításáról tárgyú előterjesztéshez

 

Megosztás