Varga János plébános atya kitüntetése

2021-03-16 | Közélet
Varga János (1937- ) katolikus lelkész 21. éve szolgálja a budaörsi közösséget. Március 15-én a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetéssel ismerték el érdemeit.

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám 2021. március 15., hétfő

a Budaörsön élő német kisebbség hagyományainak ápolása, illetve a település katolikus templomának és szakrális emlékeinek megóvása érdekében végzett, a rábízottakat több mint hat évtizede elkötelezetten szolgáló lelkipásztori tevékenysége elismeréseként Varga János kanonok, főesperes, a budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa részére
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.
Áder János s. k.,köztársasági elnök
Ellenjegyzem: Budapest, 2021. március 9.
Orbán Viktor s. k.

Az atyának szeretettel gratulálunk!

SzK

Megosztás