Városunk díszpolgára: Szakály Mátyás

2020-08-14 | Budaörs
1916. április 8-án született Budaörsön, régi budaörsi vallásos családban. A zenével már gyermekkorában kapcsolatba került. Édesapja iskolaigazgató, zenetanár, kántor volt a községben.

A gyermekkori, családi élmények meghatározzák egész életútját: tanítóként, majd később ének-zenetanárként az oktató-nevelő munka mellett kisebb megszakításokkal 1935-tõl vezetett gyermek és felnőtt énekkart.

1936-tól kórusvezető, 1946-tól a katolikus templomi énekkar karnagya. 1983-tól a Lyra Dalkört „kelti életre” a lakásán tartott próbákkal.

1991-ben elsőként vehette át a díszpolgári címet Hauser Józseffel együtt. Munkájában mindig maximalista, rendkívül derűs hangulatú, példás családi életet élő ember volt. Emlékét őrzi az 1. sz. Általános Iskola által kezdeményezett tavaszi ifjúsági kórustalálkozó, valamint a pedagógus díj.

Az 1980-as években készült interjúban így vallott magáról, hivatásáról: „A kórus a szenvedélyem – ha nem volt, csináltam magamnak. És amíg engedi az egészségem, nem is hagyom abba”.

60 éven keresztül áll Budaörsön, Törökbálinton és Biatorbágyon a karvezetői pódiumon. A régi kórustagok nagy-nagy szeretettel emlékeznek rá. A biatorbágyi férfikórust harminchárom éven keresztül vezényelte. Emléke tanítványaiban él tovább, akik az új tagokban is elplántálták hitét, példamutató közösségteremtő képességét, a dal, a zene szeretetét. A férfikórus tiszteletük jeléül felvette Szakály Mátyás nevét.

Matyi bácsi köszöntése Biatorbágyon.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban.

Az évek során számos budaörsi pedagógus részesült ebben a díjban. (Ez a díjat idősebb Szakály Mátyásról nevezték el, mint ahogyan az utcát is)

1979-ben mind helytörténeti, mind kulturális szempontból igen jelentős tevékenységbe kezdett. Német nemzetiségi származásától vezérelve, a helyi és a környéken énekelt német népdalok összegyűjtésére vállalkozott. A gazdag dalkincs megőrzése és továbbadása motiválta 1983-ban a Lyra Hagyományőrző Dalkör újbóli életre hívásában.

Első hanglemezük Németországban, a kitelepített budaörsiek támogatásával készült.

A helyi szerepléseken túl mind több meghívás érkezik a dalkör részére külföldről, gyakran a németországi testvérvárosból, Bretzfeldből is.

Szakály Mátyás sok évtizedes budaörsi pedagógusi tevékenysége során a fiúiskola, az 1. Sz. Általános Iskola, és a Gimnázium tanáraként generációk sokaságát oktatta a dal, az ének, a zene, és ezeken keresztül a humanista értékek tiszteletére, szeretetére.

Pedagógusként miniszteri kitüntetésben részesült. A gyémánt diploma elismerést 60 éves pedagógusi jubileuma alkalmából nyújtották át számára.

1991-ben elsőként vehette át a Budaörs Díszpolgára oklevelet, majd 1993-ban a tanító és népművelő édesapjáról elnevezett, a pedagógusi munka elismerésére alapított Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet. 1996-ban a kórusmozgalomban kifejtett tevékenységét Közművelődési Díj kitüntetéssel méltányolták országos szinten.

A német nemzetiségi kultúra ápolása érdekében végzett több mint fél évszázados munkáját 2002 januárjában, a legmagasabb kitüntetéssel köszönte meg az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat. 2003. évi rendezvényre díszvendégként ismét meghívás érkezett címére, amelyet azonban ő már nem vehetett át.

  1. karácsonyán, 87 éves korában visszaadta a lelkét a Teremtőjének. A mindenki által őszintén szeretett és tisztelt Matyi bácsit százak kísérték utolsó útjára, a Nefelejcs utcai temetőbe.

s.k.

 

Megosztás