Városunk díszpolgára: Varga János

2020-09-20 | Budaörs
János atya Kapuváron született 1937-ben. 1961-ben Győrben szentelték pappá. 2000 óta Budaörs plébánosa.

Szolgálatának állomásai:

A győri egyházmegye szolgálatában 1961-1993. Káplán Győr–Nádorváros 1961-1967, Szőny 1967-1970, Sopron–Szent György 1970-1979, Sopron–Városplébánia 1979-1981. Templomigazgató Sopron–Domonkos 1981-1986. Plébános Tatabánya–Alsógalla 1986-2000. Inkardinálva (szolgálati hovatartozását meghatározó jogi aktus, mely megalapozza a klerikusi engedelmességet és az ellátásra jogosultságot) a székesfehérvári egyházmegyébe 1993. Plébános Budaörsön 2000-től.

Tiszteletbeli esperes 1985-1991. Tiszteletbeli győri kanonok 1991-1997. Esperes 1991-1993. Tanácsadó plébános Győr 1992-1993, Székesfehérvár 1994-2004. Szentszéki bíró 1997-2018. Főesperes 1997-2004. Kanonok 1997. Apostoli protonotárius, kolumnáris kanonok 2009.

Sokat tett azért, hogy a budaörsi egyházi épületek, emlékhelyek megújuljanak, így többek között sor került a katolikus iskola és óvoda felújítására, bővítésére, újjáépült a Kőhegyi és a Kálvária Kápolna.

Nagy szerepet vállalt a Római Katolikus templom orgonájának teljes restaurációjában és a Mindszenty-szobor felállításában.

Budaörsi tevékenysége során aktív szerepet vállalt a különböző egyházi rendezvényeken, valamint a Budaörsi Passió játékokban.

 

 

 

Az ökumené előmozdítása érdekében jó kapcsolatot alakított ki és tart fenn a társegyházakkal.

  1. júniusában tartotta Aranymiséjét, amely papi pályafutásának egyik legkiemelkedőbb állomása.

A hívek szeptemberben szeretettel köszöntötték abból az alkalomból, hogy 20 éve szolgál Budaörsön.

Így vélekedett önmagáról a róla megjelent kiadványban.: Rendelkeztem annyi realitással, hogy tudtam magamról, nem vagyok zseni, nem vagyok forradalmár, és nem vagyok kiugró tehetségekkel megáldott ember. Nem akarom magam leértékelni, pusztán érzékeltetem, hogy tudom, hova helyezzem magam. Persze mire idáig eljut az ember, addig néhány esztendőnek el kell telnie, mert az emberek – különösen fiatalabb korban – többet gondolnak magukról. Igazán kritikus helyzetbe nem kerültem az önértékelésem miatt, de azért átéltem egyet s mást. Szolgáltam káplánként harmadmagammal, ahol a társaim nem voltak tehetségtelenek. Adódott alkalmam összehasonlítani magam velük, és ez lehetőséget biztosított, hogy helyére tegyem az esetleges téves énképeimet. (Várhegyi István: Kötődések.)

Budaörs Város Önkormányzata 2011-ben Díszpolgár címmel tüntette ki.

s.k.

Megosztás