Védjük meg a természetes Budaörsöt!

2020-02-11 | Budaörs
A Kőhegy és az Odvas-hegy Budaörs ékkövének számítanak, a város létezését megelőző több millió év óta magasodnak e helyen. Gyönyörű kirándulóhelyek, melyek környékén rengeteg idős, fiatal és család tölti a hétvégéit.

A budaörsiek óriási kiváltsága, hogy nem kell autóba sem ülni ahhoz, hogy kijussunk a természetbe, és magas sport- és egészségértékkel bíró túrákat járjunk a város határain belül.

Az Odvas-hegy kivételes előnye, saját növény- és élővilágának sokszínűségén túl, hogy esős, havas időben is ugyanúgy járható, sziklás dolomitos szerkezete miatt. A hegy a környezetétől meredeken kiemelkedő dolomitrög; a környező hegysorok és magaslatok legjellemzőbb kőzete ugyancsak a dolomit, amely helyenként különleges sziklaformációkat képez.
A hegycsúcs térségében még mindenhol a Kárpát-medencei, dolomit alapkőzetű hegyekre, hegységekre jellemző nyílt dolomit sziklagyepek és lejtős sztyepprétek növényfajai dominálnak. Kora tavasszal bőségesen virít itt a leánykökörcsin, a tavaszi hérics és a fürtös gyöngyike, kicsit később a fekete kökörcsin és az apró nőszirom, májusban a Sadler-imola, a nagyezerjófű és a cserjeszintben megjelenő törpe mandula is. A nyári gyep jellegadó faja – főként csapadékosabb években – a csomós harangvirág.

A Budai-hegység különleges hüllőfajának számító pannon gyík az Odvas-hegy déli, meleg lejtőin is előfordul, bár a hüllők közül leginkább jellemző fajok a fali gyík és a rézsikló. A sziklai gyeptársulások értékes rovarfaunának adnak otthont, így a kiránduló nagy számban találkozhat itt sáskafajokkal – köztük a röptében látványos megjelenésű kékszárnyú sáskával –, csüngőlepke-fajokkal – mint például az acélszínű csüngőlepkével –, és szemölcsevő szöcske is előfordul a területen. Az 1980-as évekig még kövirigó is fészkelt itt, azóta fészkelőként valószínűleg eltűnt a területről.

Nem kell sokat kattintani ezekért az információkért, a wikipédián hozzáférhető mindez.
Az már kevésbé, hogy a hegyet az utóbbi években úgy ostromolják a panorámára vágyó telek-tulajdonosok, mint a török Eger várát, itt azonban nincsenek védők. Ezt a szerepet egyedül az illetékes építésügyi hatóság, illetve Budaörs önkormányzata láthatná el, ami egyben törvényi kötelessége (lenne!).

Többszintes, medencés, mélygarázsos villák épülnek évek óta az Odvas-hegybe kapaszkodva, a meredek hegyoldalt legyalulva és szétszedve, hogy vízszintes kertrészben, széles erkélyen, megvilágított medencében, a város fölött dőlhessen hátra az elégedett tulajdonos, és még az autó is Kamaraerdőre és Törökbálintra néző kilátással szenderüljön álomba. Elégedettségét az építési engedélyt kiadó hatóságnak és a felelős hivatalok tétlenségének (vagy éppen közreműködésének) köszönheti.

Ebben a tárgyban is a széttárt kezek és a mutogatás időszakát éljük. A helyi sajtó, vagy ellenzék esetleg néha-néha meglovagol egy törvényi vagy rendeleti szabálytalanságot (emlékezzünk a botrányos, azóta leállított kőhegyi építkezésre), amelyben politikai profitot talál, majd az oldalak elkezdenek a koncon marakodni, de a probléma megoldása, az értékek védelme úgy tűnik, nem érdeke egyiknek sem.
Kiemelt felelőssége van a témában a Budaörsi Önkormányzatnak, akár próbálja hárítani felelősségét, akár nem, mivel ez budaörsi probléma.

Kérdés, hogy a hivatalok megvárják, amíg az egyre följebb terpeszkedő, építési engedélyt kapott telkek fölérnek a hegy tetejére, amíg az teljesen el nem tűnik, vagy esetleg elsődleges szempontként állítják fel a természeti értékek, és azok emberi egészségre is gyakorolt pozitív hatásainak ésszerű védelmét? Nem beszélve a településképről.
A városháza ablakából szabad szemmel is kiváló kilátás nyílik ezekre az immáron engedélyezett építési telkekre. Ki sem kell lépni az irodából.
Már most több jármű mászik föl nap mint nap a hegyre, mint kiránduló. A tendencia pedig – a kivájt hegyoldalakat, a péntek késő estig, esetenként hétvégén is gázolajat pöfögő markológépeket, és a magyar építőipari tempóhoz képest is villámgyorsan dolgozó brigádokat elnézve – az utóbbi időben felgyorsult.

Azt gondolom, minden budaörsi nevében kérhetem a további építési engedélyek megtagadását és a tárgyi természeti környezet fokozottabb védelmét a továbbiakban – mind az illetékes hivatalok, mind a város védelméért közvetlenül vagy közvetetten felelős intézmények és tisztségviselők részéről!

Nem szokásom jelszavakba kapaszkodni, de itt azt kell mondjam, védjük meg a természetes Budaörsöt!
SD

Megosztás