2019. évi lomtalanítások Oroszlányban

2019-03-05 | Hasznos infók
Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019-ben 4 alkalommal lomtalanítást végez.

2019. évi lomtalanítások Oroszlány város területén   

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Oroszlány város területén, az Oroszlányi Önkormányzat megbízásából 2019. évben 4 alkalommal az alábbiakban felsorolt napokon és helyszíneken lomtalanítást végez, valamint ugyanezeken a napokon lehetõség lesz a használaton kívüli elektromos készülékek (TV, mikro, egyéb háztartási és barkács eszközök stb.) elhelyezésére az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M.u.59.).  

Lomtalanítás a város tömbös beépítésû területein és a garázssoroknál  Elektromos készülék begyûjtés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M.u. 59.)   8-14 óra között 2019. március 18., május 27., szeptember 16., november 18.  

Lomtalanítás Borbála egész területén
Elektromos készülék begyûjtés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M.u. 59.)   8-14 óra között 2019. március 19., május 28., szeptember 17., november 19.  

Lomtalanítás az Ófalu egész területén
Elektromos készülék begyûjtés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M.u. 59.)   8-14 óra között 2019. március 20., május 29., szeptember 18., november 20.  

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomhulladékot legkésõbb a lomtalanítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki a közterületre!    

A lomtalanítás során nem helyezhetõek ki az alábbi hulladékok! – veszélyes hulladékok – építési, bontási törmelékek – autó és motorkerékpár alkatrészek, karosszéria elemek – gumiabroncsok – ipari hulladékok – állati tetemek – folyékony hulladékok   

Kérjük, hogy a környezetszennyezés elkerülése érdekében az elektromos berendezéseket, háztartási eszközöket, izzókat, elemeket ne keverjék össze a háztartási hulladékkal, lommal, mivel a fentiekben felsorolt  idõpontokban lehetõség van azok leadására Társaságunk telephelyén.  

Fentieken kívül a közszolgáltatás részeként biztosítjuk térítésmentesen az évi egyszeri házhozmenõ lomtalanítás igénybevételét az alábbi feltételekkel.  

Társaságunk évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendõ) végzi el, az ingatlantulajdonossal elõre egyeztetett idõpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történõ elszállítását, úgymint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A kisebb méretû anyagokat a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kérjük elõre  bezsákolva, kötegelve elõkészíteni!  

Nem tartoznak a házhozmenõ lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra! − gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék − egyéb mezõgazdasági, ipari hulladék − elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hûtõgép) − veszélyes hulladékok, gumiabroncs, karosszéria elemek, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala,  stb. − heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységbõl származó hulladék.  

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.  

Kérjük, hogy  lomtalanítási igényét legalább 1 héttel elõre jelezze Társaságunk telephelyén  (2840 Oroszlány, Táncsics M.u.59.), vagy telefonon: 34/361-411, illetve az okg-info@oroszlany.hu e-mailcímen.  

A fenti alkalmakon kívüli idõpontban jelentkezõ egyéb lomtalanítási igényeket az alábbi díjakon vállaljuk:  

1 m3-ig   4.790,-Ft+ÁFA
1-3 m3 között  9.580,-Ft+ÁFA
3-5 m3 között  14.370,-Ft+ÁFA
5-10 m3 között  23.950,-Ft+ÁFA 

Forrás:oroszlany.hu

Megosztás