Ebösszeírás

2019-04-16 | Hasznos infók
(Fotó:nol.hu) Az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
 

Oroszlányban az Önkormányzat a törvényi kötelezettség alapján 2019. március 1. és 2019. április 30. közötti idõszakban ebösszeírást végez.
 

Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg:
 

  • személyesen (Polgármesteri Hivatal I. em. 21. sz. irodájában
  • Omáscsik Orsolya ügyintézõnél),
  •  
  • postai úton az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. címre,
  •  
  • faxon: +36-34/361-444,
  •  
  • elektronikusan az omascsik.orsolya@oroszlany.hu címre.
  •  

Az ebösszeíró adatlap beszerezhetõ az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal információs szolgálatán (2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.), valamint letölthetõ a www.oroszlany.hu honlapról.
 

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai szúrópróbaszerûen ellenõrizhetik. 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért a transzponderrel nem rendelkezõ ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 

A transzponderrel történõ megjelölés betartását a jegyzõ és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenõrzi. A négy hónaposnál idõsebb transzponderrel nem jelölt ebrõl a jegyzõ és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Forrás:oroszlany.hu

Megosztás