A gyermekekrõl, helyi gyermekvédelemrõl tanácskoztak

2019-02-20 | Helyi közélet
(A kép illusztráció!) "Mind minden év elején, gyermekekkel, gyermekvédelemmel foglalkozó dolgozók, a település intézményvezetõi, egészségügyi és rendészeti szakemberei találkoztak kedden Oroszlányban.

A törvényi kötelezettségbõl fakadó programon File Beáta jegyzõ köszöntötte a megjelenteket, aki elsõsorban arra hívta fel a figyelmet, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelõ testi, szellemi és erkölcsi fejlõdéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

– Oroszlányt tekintve megállapíthatjuk, hogy a helyi gyermekvédelem jó színvonalon mûködik. Az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál 21 fõ dolgozik a gyermekvédelem területén. A kollégák Kecskéd, Bokod, Dad településeken is ellátnak feladatokat.

Az óvodai és iskolai szociális segítõk pedig a járás valamennyi településén fejtik ki szakmai tevékenységüket. A Szociális Szolgálat központi épületének felújítása megkezdõdött, s ez lehetõséget fog adni, hogy a kollégák kulturáltabb körülmények között tudják az ügyfélfogadást, esetmegbeszéléseket végezni – fogalmazott File Beáta.

Mint az a konferencián elhangzott, 2018-ban 5 halmozottan hátrányos helyzetû gyermek volt a város bölcsõdéjében. 17 esetben helyeztek el gyermeket a család- és gyermekjóléti központ javaslatára. Többször elõfordult a lakás elvesztése és a munkanélküliség okozta anyagi ellehetetlenülése a családoknak. Gyakorivá váltak a párkapcsolati problémák is.
 

A védõnõi szolgálat területén tavaly összesen 315 kismamával foglalkoztak. Ebbõl 39 fõnél játszott szerepet a környezeti veszélyeztetés. Ebbõl a számból 18 fõ az 1-es körzetbõl kerül ki, amelybe a Nyíres és Német dûlõ is beletartozik.
 

A szolgálat központi személyi állománya óvodai és iskolai szociális segítõkkel bõvült 2018-ban. Az óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenység a család-és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatása."

Forrás:oroszlany.hu

A TELJES CIKK ITT OLVASHATÓ!

Megosztás