Közgyûlést tartottak, beszámoltak a tûzoltók

2019-04-26 | Helyi közélet
"Csütörtök délután tartotta éves rendes közgyûlését és beszámolóját az Oroszlány Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság Köztestülete, melyen Lazók Zoltán polgármester, köztestületi elnök és Papp Péter alelnök mellett ott volt Komlósi Tamás tatabányai tûzoltóparancsnok is.
Mint az Szabó Imre parancsnok beszámolójában elhangzott, a szakmai munka ellenõrzését a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tatabánya Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság végzi.

Az ellenõrzések, a szakmaiság szigorú megkövetelése garantálja tûzoltóink magas szintû felkészültségét. Az ellenõrzések során feltárt hiányosságokat minden esetben pótolták, illetve a szakmai felkészültség javítása érdekében képzéseket, foglalkozásokat tartottak.

Végre sikerült rendszerbe állítani a 2016-ban beszerzett MAN típusú gépjármûfecskendõt, így ma már egy vadonatúj, nagyteljesítményû, nehézkategóriás fecskendõvel rendelkeznek, melynek végleges bekerülési költsége meghaladta a 80 millió forintot.


2018-ban 220 káresemény volt elsõdleges mûveleti körzetükben, mely a korábbi évek átlagának megfelelõ. Az egyes káreset típusok közel azonos számban jelennek meg egy-egy évben. A száraz, aszályos idõjárás következtében viszont többszörösére emelkedett az avartüzek, a viharos idõjárás miatt pedig a fakivágások száma.


2018-ban is szorosan együttmûködtek az Oroszlányi Rendõrkapitánysággal, az OMSZ Oroszlányi Mentõállomással, a közüzemi szolgáltatókkal, valamint az ipari park területén mûködõ vállalkozásokkal.

Folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Tatabánya Hivatásos Tûzoltósággal, az Oroszlányi Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel és a Kecskédi Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel. Rendszeresen részt vesznek a Magyar Tûzoltó Szövetség, az Önkormányzati Tûzoltóságok Országos Szövetsége és a Komárom-Esztergom Megyei Tûzoltó Szövetség gyûlésein, segítik a Komárom-Esztergom Megye Katasztrófavédelméért Alapítvány munkáját.


Jelenleg 18 fõ a vonulós tûzoltó létszámuk a három szolgálati csoportban. Az elmúlt év során 2 fõ tûzoltó szerelt le, de még ugyanebben az évben mindketten kérték visszavételüket.

A fõállású tûzoltók havonta 10-11 alkalommal adnak 24 órás szolgálatot. Mivel a részükre elõírt 8 perces vonulási idõ otthoni készenléttel nem biztosítható, a tûzoltók a szolgálati idõt a laktanyában töltik. Ilyen módon a riasztási idõ – mely alatt a laktanyát el kell hagyni – 2 perc – hangzott el a parancsnoki beszámolóban.

2018-ban lehetõség nyílt pályázaton keresztül tûzoltó szakfelszerelések beszerzésére. A BM OKF által 10 év után újra kiírt eszközbeszerzési pályázatra 5 millió Ft értékben nyújtottak be igényt.

A pályázat eredményeként közel 4 milliós értékben kaptak új eszközöket, melyek nagymértékben javították felszereléseik minõségét – összegezte az elmúlt évet Szabó Imre."

Forrás:oroszlany.hu

 

Megosztás