6 milliárd forint - elfogadták a város 2019. évi költségvetését

2019-02-13 | Képviselõ testület
"A város költségvetésének fõösszege (a bevételek és kiadások értéke) több, mint 6 milliárd forint, pontosan 6 018 millió Ft.

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegének megállapítása – ez a napirendi pont szerepelt másodikként a képviselõ-testület keddi ülésén, ahol annyira belemelegedtek a kérdés taglalásába a döntéshozók, hogy mire a tényleges költségvetési vitára került volna sor, már elfogytak az érvek.
 

Tulajdonképpen egyetlen, a teljes költségvetés 2,5%-át kitevõ összegrõl folyt végig a diskurzus: felvegyen-e az önkormányzat egy 150 milliós hitelt a Borbálai Óvoda felújítására, vagy, ahogyan azt a polgári frakció javasolta, önerõbõl, a saját források átcsoportosításával oldják azt meg.
 

A vitáról hamarosan külön anyagban számolunk be, most a költségvetés Sólyom Jöran képviselõ által készített összefoglalóját tesszük közzé:
 

A költségvetés bevételi oldalának nagyobb részét az adóbevételek teszik ki, amelyek értéke 3 294 millió Ft. Ennek tetemes része a helyi iparûzési adó, amely 2 949 millió Ft-ot képvisel az adóbevételek között. Ez a bevételek 49%-a. Gépjármûadóból a város közel 52 millió Ft bevételt realizál várhatóan 2019-ben.
 

Az állam normatív támogatás címén (kötelezõ feladatok ellátására) idén várhatóan 740 millió Ft-ot kap a város. Ezzel szemben szolidaritási adó címén 388 millió Ft-ot vissza is kell fizetni az államnak. Ha azt is számításba vesszük, hogy az állam forgalmi adófizetési kötelezettséggel terheli az önkormányzatokat is, amelynek összege közel 363 millió Ft, akkor azt mondhatjuk, hogy az állami elszámolás egyenlege 11 millió Ft befizetés az állam kasszájába.
 

A város 2019-ben a bérekhez kapcsolódóan 1 618 millió Ft költséggel számolt, amelyben a járulékok összege 284 millió forint. A dologi kiadások 1 195 millió Ft-ot, még a felhalmozási is felújítási kiadások 1 522 millió Ft összeget tesznek ki.

A város 92 millió Ft tartalékkal számol, amelybõl 62 millió Ft-ot célhoz kötötten tesz félre. A szolidaritási adó összege 388 millió Ft. A közüzemi díjak 174 millió Ft-ot, az élelmezési kiadások 192 millió Ft-ot tesznek ki. Segélyezésre 44 millió Ft, míg pénzeszköz átadásra 296 millió Ft tervezett a büdzsé.
 

A város továbbra is komoly összeget költ az uszoda és strand (72 millió Ft), valamint sportlétesítmények mûködtetésére (115 millió Ft). A korábbi városszolgáltató (Varikont Kft.) helyébe lépett Oroszlányi Ingatlankezelõ és Hasznosító Zrt. tevékenységi körébe tartozó parkfenntartás 125 millió Ft-ba, útfenntartás 122 millió Ft-ba kerülnek.

A város és községgazdálkodás fogalma alatt felsorolt több, mint harminc tétel együttesen 174 millió Ft értéket képvisel, amelybõl komoly tételt az egészségügyi program keretében megvalósuló prevenciós program (különféle védõoltások) 14 millió Ft és a médiaszolgáltatás (városi TV és újság) 57 millió Ft jelentenek. 19 millió Ft a civilszervezetek, 68 millió Ft pedig a sportszervezetek támogatására fordítódik. Ezzel a sporthoz kapcsolódó városi kiadások közel 300 millió forintot képviselnek a városi költségvetésben.
 

A korábban városi tulajdonban és fenntartásban lévõ intézmények (oktatás, nevelés, egészségügy) mûködéséhez és az ott dolgozók munkájának elismerésére az önkormányzat együttesen éves szinten 64 millió Ft-t tervez elkölteni. A közösségi közlekedésre (ingyenes helyi járatok üzemeltetése) 32 millió Ft-t, a városi tûzoltók mûködésére 75 millió Ft-t szán az önkormányzat a 2019-es évben.
 

A tervek szerint az önkormányzat 1 256 millió Ft-t kíván elkölteni fejlesztésekre, amelyekbõl talán a legfontosabbak a Borbálai Óvoda felújítása (145 millió Ft), a Népek barátsága – Irinyi tengely I/b ütemének befejezése 90 millió Ft és a Táncsics Mihály út korszerûsítése (Handler-Mindszenti utcák közötti szakasz) 95 millió Ft értékben. További kisebb értéket képviselõ tételekkel együtt a kötelezõ feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési kiadások összes értéke 428 millió Ft.
 

Az önként vállalt feladatok között a felhalmozási kiadásokat 792 millió Ft összeggel tervezi az önkormányzat, amelyek között a legnagyobb a Családok átmeneti otthona 151 millió Ft, a kerékpárút 106 millió Ft, a kajakház 30 millió Ft, a Gárdonyi Sportcentrum 44 millió Ft és a Chudik Sportlétesítmény 30 millió Ft értékû fejlesztési kiadásai képviselik.

A Haraszt-hegyre tervezett tematikus játszópark közel 800 milliós keretét tölti ki az önrész 43 millió Ft-ja, valamint a tervezésekre szánt 45 millió Ft, továbbá az OIH Zrt. tõkeemelésére biztosítandó 59 millió Ft, s nem utolsó sorban a Lakásalap támogatására biztosítandó 10 millió Ft.
 

Az elõterjesztést 8 igen, 3 nem szavazattal fogadta el a képviselõ-testület."
 

A költségvetés teljes anyagát megtekintheti ITT!

Forrás:oroszlany.hu

 

Megosztás