A helyi gyermekvédelemrõl

2019-05-03 | Képviselõ testület
"Legutóbbi ülésén a képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2018-ban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

Az eredményeket Lazók Zoltán ismertette, aki elmondta, hogy az önkormányzat 2018-ban is kiemelt figyelmet fordított az oroszlányi családok és fiatalok támogatásának, külön ügyelve a 18 éven aluli gyermekekre, akiknek száma a tavalyi évben 3361 fõ volt, azaz a lakosságnak csaknem a 18%-a.

A polgármester beszámolójából kiderült, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére segíti a tehetséges, szociálisan rászoruló oroszlányi középiskolás tanulókat, valamint évrõl-évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.


Ennek értelmében 2018-ban 19 tehetséges, szociális segítséget igénylõ diákot patronáltak, mintegy 1,2 millió Ft értékben.

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton további 24 hallgató 1,75 milió Ft támogatásban részesült.

A városvezetõ kitért a Család- és gyermekjóléti szolgálat mûködésére, feladataira és eredményességére.

A részletes dokumentáció rámutatott, hogy tavaly több mint ezer oroszlányi lakos került a szolgálat látóterébe, aminek munkatársai családsegítés keretében többek között szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadással, pénzbeli, természetbeni ellátásokkal, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztõ programokkal támogatták a rászorulókat.


Munkájuk során folyamatosan figyelemmel kísérték a településen élõ gyerekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatták a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket.


Az intézmény munkatársainak értékelése alapján, a szakmai munka során tavaly az anyagi megélhetési, a család életviteli és a gyermeknevelési problémák voltak hangsúlyosak."

A beszámoló teljes anyaga a város honlapján található meg.

Forrás:oroszlany.hu

 

Megosztás