Most ezekrõl döntöttek

2019-03-27 | Képviselõ testület
"Több mint egytucat napirendi pont megtárgyalása várta a képviselõ testületet kedd délutáni ülésén.

Az elmúlt idõszak eseményeirõl Lazók Zoltán számolt be, aki többek között tájékoztatta a jelenlévõket a képviselõ-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatásban résztvevõ dolgozók létszámának alakulásáról és a Foglalkoztatási Paktum folytatásáról.

A továbbiakban megtárgyalták a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 2018. évi beszámolóját és a felmerülõ egyéb közlekedési kérdéseket.

Napirenden volt a Varikont Kft. beolvadása az Oroszlányi Ingatlankezelõ és Hasznosító Zrt.-be, valamint elfogadták a cég 2018-ban végzett munkájának jelentését.

A képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2018-as beszámolóját a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról és azok eredményességérõl.

Az anyagból kiderült: a szolgálat négy telephelyen 13 különbözõ ellátási formát biztosít, melyek munkatársai egységes szemlélettel, a közösségi munka sajátos eszközeivel segítik az egészségi okokból vagy szociális problémák miatt krízishelyzetbe került személyeket és családokat a problémáik kezelésében, megoldásában.

A beszámoló részletezte az intézmény alapszolgáltatási és szakellátási tevékenységét, tájékoztatást adott az ügyfélforgalomról, az ellátottak számáról, a személyi és tárgyi feltételekrõl, valamint az ellátások eredményességérõl."

Forrás:oroszlany.hu

 

Címlapkép: oroszlany.hu

Megosztás