Szigorítják a városi ösztöndíjrendszert

2019-01-24 | Képviselõ testület
"Az önkormányzat képviselõ-testülete célul tûzte ki a város középiskoláiba beiratkozók számának növelését és azt, hogy a helyi ipari parkban dolgozó szakemberek jelentõs része oroszlányi képzést kapjon.

Törekedtek arra is, hogy a középiskolát, gimnáziumot végzett fiatalok városhoz való kötõdését erõsítsük az ösztöndíj és utazási támogatási rendszerrel. Tény, hogy a 2015-ben elindult „ösztöndíj-program” sikeres volt, jelentõsen ösztönözte a tanulókat, növekedtek a tanulmányi átlageredmények, csökkentek az igazolatlan hiányzások, sokan szereztek nyelvvizsgát.


Annak érdekében, hogy a TSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulóinak a tanulmányi eredményei további növekedjenek, 2019. szeptember 1-jei hatályba lépéssel az alábbiakat fogadta el a grémium:

1. Az ösztöndíj mértéke az elsõ szakképzési évfolyamon a tanév elsõ félévében tanulónként marad egységesen 10.000,- Ft/hó. Az elsõ évfolyam második félévétõl kezdõdõen, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény 3,01 és 3,50 között van, akkor az ösztöndíj mértéke 15.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra módosul.

2. Az elsõ évfolyam második félévétõl kezdõdõen, és a további félévekben a hatályos szabályozásban szereplõ ösztöndíjak mértéke a következõk szerint módosul:

Jelenleg:

a) 3,01 és 3,50 között van 10.000 Ft/hó

b) 3,51 és 4,00 között van 20.000 Ft/hó

c) 4,01 és 4,50 között van 25.000 Ft/hó

d) 4,51 és 5,00 között van 30.000 Ft/hó

Az ösztöndíjra való jogosultság kiterjed a TSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában tanuló, Hídprogramban szakmai részképzést szerzõ tanulókra is.

Szigorodik a feltételrendszer:

Az igazolatlan hiányzások, (mint ösztöndíjra való jogosultságot kizáró ok) 10-rõl 1 órára csökken.

A gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésben részt vevõkre egységesen az önkormányzat a tanítási idõszakra biztosít ösztöndíjat. Jelenleg a tanulók a teljes év során, beleértve a nyári szünetet is, jogosultak az ösztöndíjra.


Az utazási támogatás elszámolásához ezentúl szükséges a bérlet leadása.


Az alapfokú nyelvvizsga megszerzése nem növeli az ösztöndíj mértékét, viszont a középfokú B komplex nyelvvizsga 5.000 Ft-tal, a felsõfokú nyelvvizsga 10.000 Ft-tal emeli az ösztöndíj mértékét.


Elégtelen tanulmányi eredmény (önhiba) miatt történõ évismétlés esetén a tanuló az adott tanítási év elsõ félévében nem jogosult ösztöndíjra."

Forrás:oroszlany.hu

A címlapkép illusztráció!
 

Megosztás