Kevesen vannak, de aktívak

2019-03-23 | Szénbányászat
"Oroszlány Város Polgárõr Egyesülete túl a 27. évi alapítási évfordulóján mûködik eredményesen, csekély, de aktív létszámmal.

Ezzel a megállapítással kezdte a tavalyi év értékelését Gánics József egyesületi elnök péntek délután, a szervezet közgyûlésén, ahol az is elhangzott: a nyilvántartott és biztosított állandó létszám 24 fõ.

– Fluktuáció van, de már az is nagy elõrelépés, hogy sikerült a taglétszámunkat a mûködéshez szükséges szinten megõrizni. Ezt el kell ismerni. Egyre kevesebb az olyan személy, aki önkéntes munkaként hajlandó felelõsségteljes feladatot teljesíteni. Az ifjú polgárõrök toborzásában elõrelépés nem történt.

A középiskolás korosztály nem igen hajlamos a polgárõr tevékenység végzésére – mondta az elnök, aki ezt követõen az eredményességüket bizonyító adatokat is ismertette: az eddigieknek megfelelõen továbbra is fõ célkitûzésünk a közrend-, közbiztonság és bûnmegelõzés erõsítése, a polgárõrségrõl szóló törvény szerint feladatok végrehajtása, és erõsíteni a jól kialakított kapcsolatot az önkormányzattal, rendõrséggel és más civil szervezetekkel.

2018-ban is aktívan közremûködtek az önkormányzat által megrendezésre kerülõ programok területbiztosításában, de ott voltak a sportrendezvényeken, falunapon, szüreti felvonuláson, autómentes napon, a majki Rákóczi napon, valamint igény szerint mûvelõdési ház eseményeinek biztosításain.

Az önkéntesek által teljesített óraszám megközelítette a 2500-at, míg 2017-ben ez még csak 2100 óra volt. Az egy fõre esõ szolgálati órák száma meghaladja a százat.

Tavalyi, mintegy másfél millió forintos bevételük pályázati és egyéb támogatásokból származott, kiadásuk pedig 1,2 millió forint volt.

– Bátran kijelenthetõ, hogy nincs még egy olyan szervezet, melynek tagjai térítés nélkül ennyit dolgoznának a köz érdekében – összegezte beszámolóját Gánics József.

A közgyûlésen Rajnai Gábor alpolgármester, Gánics József alezredes, városi kapitányhelyettes, valamint Nagy Aladár, a Komárom-Esztergom Megyei Polgárõr Szövetség titkára méltatta Oroszlány polgárõreinek tevékenységét, majd Rajnai Gábor munkájuk elismeréseként Breitner Rudolfnak, Hezler Csabának és Török Attilának nyújtotta át az önkormányzat ajándékait, míg Németh Dénes 5 éves, Dezsõ Kornélia 10 éves, Breitner Rudolf pedig 25 éves tagságáért vehette át az emléklapot és plakettet Gánics Józseftõl."

Forrás:oroszlany.hu

 

Megosztás