1. Számú Általános Iskola adventi koncertje

2023-12-12 | Budaörs
A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola szeretettel meghívta a szülőket, nagyszülőket , ismerősöket, barátokat a december 7-i, immár hagyományos adventi koncertjére a budaörsi Nepomuki Szent János templomba. A koncerten a jelenlegi és volt diákjaik is felléptek.

A műsor Schubert Ave Maria című művével kezdődött, amit Ligabue Sergió, az iskola volt diákja, trombitán játszott.

A szép számmal megjelent hallgatóságot Simsik Zsuzsanna igazgatónő köszöntötte.

-”Advent a várakozás ideje, a kereszténység második legnagyobb ünnepének előestélye. Négy hét, mely a vásárlási láz ellenpontjaként – ha mi is úgy akarjuk – népi hagyományaink felé irányíthatja figyelmünket. Egy adventi koszorú és négy szál gyertyája éppúgy, mint a szalmából és kukoricaháncsból készített apró jászol. Jelképek ezek, az örömteli várakozás ünnepi kellékei. Ádventi hangversenyünk ugyancsak e várakozás jókedvű előkészületének egy állomása, mely önvizsgálatra, és az ünnepre való valódi készülődésre ad lehetőséget mindnyájunknak.
Ezen a napon, amikor egy pillanatra együtt vagyunk, szívünket, lelkünket átadjuk a szeretetnek és várakozásnak. Mert az igazi szeretet, az az isteni erőforrás, mely nélkül nincs se élet, se békesség, se szabadság, se igazság, se jólét, se semmi más érdemes emberi megnyilvánulás. Az a szeretet, mely megértést és békességet teremt, a civódás helyett, egységet a széthúzók között, építő szándékot a rombolók szívében, és közös nagy emberi mozdulatokhoz erőt ad a leggyöngébbeknek is.
Ez a valódi szeretet sokszor hiányzik belőlünk, mely nem a hibát keresi, nem ellenfelet lát. hanem testvért, nem civódásra ösztökél, hanem együttműködésre. Nem gyöngeséget jelent, hanem erőt.
Advent a várakozás a megtisztulás, az elcsendesedés, a megbocsátás, és a szeretet időszaka, amikor újra értékelhetjük cselekedeteinket, megtalálhatjuk önmagunk értékeit és még értékesebbé és boldogabbá tehetjük életünket”. – mondta többek között.
„Tanulóink, pedagógusaink és vendégművészeink ezt az érzést, ezt a hangulatot hozzák el, adják át nekünk. Szeretettel készültek erre a napra, hogy tiszta szívvel nyújthassák át önöknek mindazt a szívből áradó szeretetet, ami a legértékesebb, ami soha el nem évül, ami örökké megmarad mindnyájunk szívében és emlékezetében.
Fogadják tanulóink műsorát olyan nagy szeretettel, amilyen szeretettel ők készültek erre a napra.
Köszönöm Varga János Kanonok Plébános Úrnak, Budaörs Város Díszpolgárának, hogy az idei évben is szeretettel várt bennünket ezen a szép ünnepen, és felkérem, hogy köszöntse vendégeinket.” – adta át a szót János atyának.
A kanonok atya örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan együtt vagyunk ezen a szép ünnepen Isten házában.

Majd felvonult a kórus. Az ünnepi koncerten elhangzó műveket betanította és a kórust vezényelte Farkas Lilla tanárnő.


Számomra kevés szebb „zene” létezik, mint a tiszta gyermekhang, és a kórusé tisztán csengett. Mintha két kis hangocska kihallatszott volna az összhangból, az unokáimé…de azt csak én hallottam.
Annyira szépen szólt a kórus, hogy a közönség egészen a hatása alá került.
A műsor folytatásaként l az 5. és 7.b osztály adventi népdalcsokrát hallhattuk.
Szívesen fogadtuk 5. c osztály német nyelvű betlehemi történetét.

Az ünnepi összeállításból nem hiányozott az irodalom sem.
Egymást követték az alkalomhoz illő műsorszámok.
Ezután Simsik Zsuzsanna igazgatónő megköszönte a felkészítő tanároknak és minden szereplőnek a kitűnő munkáját, majd ajándékokat adott át többek között János atyának, Farkas Lilla karvezetőnek, Mészáros Zoltán kántornak, a technikai stáb vezetőjének.
Végül a fellépők a padsorok két oldalán körbeállva szinte átölelték a közönséget és meghitt pillanatokkal teli közösen éneklésre buzdították.
Mint jelenlévő nagymama szívből gratulálok és hálásan köszönöm, hogy ezzel a koncerttel még  reményteljesebb lett az adventi várakozás.
s.k.

Megosztás