1956-os emléktábla a templomkertben, az országzászló alatt

2023-10-26 | Budaörs
A templomkertben tartott 56-os megemlékezés során kaptam a felkérést, hogy írjak néhány sort az országzászló alatt elhelyezett emléktábla keletkezési körülményeiről. Az országzászló helyreállítása, pontosabban pótlása és a tábla elhelyezése szoros összefüggésben vannak egymással.

Köztudott, hogy a második világháború után valamikor az eredeti zászló árbóca eltávolításra került és a talapzaton lévő szentkoronás címert is leverték. Ez az állapot egészen 1993-ig állt fenn, amikor a rendszerváltozás után megalakult helyi MDF és kicsit később a KDNP foglalkozni nem kezdett a kérdéskörrel.

Az 1993-ban tartott 56-os megemlékezés előkészítése során először az árbóc került pótlásra. Az eredeti fa árbocrúd helyére a ma is meglévő alumínium rudat állítottuk. A szervezet vezetése úgy döntött, hogy az eredetileg függőlegesen elhelyezett zászló vízszintesen helyezkedjen el, amit a szél ki tud fújni. Az első lobogót a megemlékezés során húztuk fel először , amelyet Szentgyörgyvölgyi Zoltán plébános atya meg is áldott.

Az előkészületek során szervezetünk egy budapesti tagja kemény kritikát gyakorolt felettünk, hogy-hogy nincs Budaörsön emléktáblája az 1956-os áldozatoknak. Ismeretes, hogy az események során egy Budapest felől jövő szovjet tank belelőtt az egykori tanácsháza – ma katolikus óvoda – előtt álló csoportba, és több ember megsebesült, páran meghaltak. A nevek a megemlékezés során elhangzottak. Az idő rövidsége miatt október 23-ig már nem volt lehetőségünk a tábla elhelyezésére, de elhatároztuk, hogy a március 15-i ünnepségre már készen lesz, amit az egyszerűbb megvalósíthatóság érdekében egyházi felségterületen helyezünk el.

Zoltán atya hozzájárult ehhez, azonban feltételül szabta, hogy szerezzük meg a székesfehérvári püspökség egyetértését. A templom részleges felújítási munkái miatt az Egyházközségi Képviselőtestület – melynek akkoriban magam is tagja voltam – kapcsolatban állt a püspöki hivatallal, és megszereztük a beleegyezést.

Megszövegeztük a tábla feliratát és az elkészítéshez, elhelyezéshez felkértük Hesz László kőfaragó mester urat, aki rendkívül jutányos áron el is végezte a munkát. A költséget az MDF és a KDNP helyi szervezetei közösen állták. Az emléktábla a zászlóhoz hasonlóan felszentelésre került, és ettől az időszaktól kezdve jónéhány évig a nemzeti érzelmű pártok helyi szervezetei – amelyekhez később a MIÉP és a Kisgazdapárt is csatlakozott – itt tartották március 15-én és október 23-án megemlékezéseiket. Az évtized végén a MIÉP helyi szervezete kezdeményezésére Fecske László kőfaragó mester úr a szentkoronás címert is újra elkészítette.

Az évek során a zászlókat az elhasználódás miatt pótolni kellett, amit az említett szervezetek, önkormányzati működésem alatt zömben magam, majd a későbbiek folyamán a FIDESZ helyi szervezete végzett, de adományozott új zászlót nem egy alkalommal Varga János esperes plébános úr és Wolf Gábor önkormányzati képviselő úr is.
A tábla és a felirat karbantartását az évek folyamán Hesz László, Gvárdián Ferenc és Fecske László urak végezték.

Az elhasználódott zászlók néhány darabját és a koszorúzások emlékszalagjainak jó részét – melyeket az évek során összegyűjtöttem – még dr. Kovács József múzeum-igazgató úr regnálása idején – a Heimatmuseumnak adtam át. A teljesség kedvéért jegyzem meg, hogy egy alkalommal MSZP jelzésű koszorúszalagot is találtam.

Lévay Ernő                                                                                                   Budaörs, 2023. októbere

Megosztás