200 éves a budaörsi Kálvária

2021-04-28 | Budaörs
Elődeink szebb és jobb helyet nem is választhattak volna a Kálváriának. A domb geológiailag egy szabályos alakú gejzírkúp. Alapját a vulkanikus utótevékenység során feltörő és megszilárdult kőzet alkotja. Egyes források szerint ez a domb volt Budaörs határa a XVIII. században.

A 174 méter magas dombon 200 éve – 1821-ben kezdte el a római katolikus egyházközség a keresztút megépítését, melynek teljes befejezése 1851-ben történt meg. Kezdetben  mindössze nyolc stációból állt a keresztút, a Kálvária domb tetejére pedig állítottak egy fakeresztet Szűz Mária, János és Mária Magdolna szobraival. A dombtetőre csigavonalban vezet fel az út.

1945-től a második világháború  és a németek elűzése után a kápolna köveit széthordták és csupán a fakereszt menekült meg, amely napjainkban a 2002-ben újjáépített Kálvária kápolnában látható.

Az eredeti Kálvária kápolnát Kreisz Jakab építtette 1817-ben.

1945-től, a második világháború után a kápolna hasonló sorsra jutott, mint a Kőhegyi kápolna. Köveit széthordták. A stációkat szintén összetörték, darabjait elvitték. Mindössze egy maradt meg, ami mintául szolgált az újjáépítés során.

A Jézus Krisztus kínszenvedését és kereszthalálát megörökítő stációk fülkéiben egy-egy relief volt elhelyezve. Korábban is, minden év Nagypéntekén – Húsvét ünnepe előtt két nappal, Jézus kereszthalálára emlékezve – a templomból körmenet indult a Kálváriához, és innen járták végig a hívők a Keresztutat. Ezen szinte az egész falu lakossága részt vett. A helyreállítást követően ismét itt zajlik a nagypénteki keresztúti ájtatosság, valamint Húsvéthétfőn innen indul az Öröm útja is.

2000-ben széles városi összefogás eredményeként újra felszentelték a stációkat és a domb tetején álló keresztet, amely a Bencze család adományából épült.

A stációk fülkéiben a keresztút egyes állomásait Molnár Göb Zoltán budaörsi művész ólomüvegképei díszítik, amelyek este kivilágítva is csodálatosan mutatnak.

2002-ben Orbán Tibor építész tervei és az eredeti kápolnáról készült fotók és rajzok alapján újjáépítették a Kálvária kápolnát,és november 9-én dr. Takács Nándor székesfehérvári megyés püspök szentelte fel.

 Alig tíz évvel később, 2011-ben Szűz Mária és Szent János apostol is visszakerültek az őket megillető helyre a domb tetejére, a kereszt mellé. A kereszt jobb oldalán Szent János apostol, bal oldalán Szűz Mária , – Kőrösi Antal szobrászművész alkotásai. A szobrokat 2011. április 15-én szentelték fel.

A mai stációk, a keresztút állomásai:

1. Jézust Pilátus halálra ítéli.  2. Jézus vállára veszi a keresztet.  3. Jézus először esik el.  4. Jézus találkozik anyjával.  5. Cirenei Simonnal vitetik a keresztet.  6. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak.  7. Jézus másodszor esik el.  8. Jézus szól a síró asszonyokhoz.  9. Jézus harmadszor esik el.  10. Jézust megfosztják ruháitól. 11. Jézust keresztre feszítik. 12. Jézus meghal a kereszten. 13. Jézust leveszik a keresztről. 14. Jézust sírba teszik.

Ha felmegyünk a kereszthez a dombtetőre és körbenézünk, a szép látványon kívül talán lelki békénket is megtaláljuk egy időre.

Forrás: Budaörsi Lexikon – Grósz András és Filipszky István

Katolikus Lexikon

s.k.

Megosztás