2023-ban is virágszőnyeg készül Úrnapján

2023-06-09 | Budaörs
Se szeri, se száma a csodálatos színes képeknek, amelyek a budaörsi Úrnapján készültek az évek során. Hogyan lehet életben tartani ezt a szép hagyományt?

Úrnapja mióta ünnepe a katolikusoknak?
1264-ben IV. Orbán pápa tette általánossá az egyházban ezt az ünnepet. Céljaként az Eucharisztia melletti ünnepélyes hitvallást jelölte meg. Halála után az ünnep háttérbe szorult, csak Germánia néhány egyházmegyéjében és Magyarországon (1271) fogadták be. V. Kelemen pápa a vienne-i zsinaton (1311–12) ismét felhívta a figyelmet  Úrnapra, s ettől kezdve az ünnep gyorsan elterjedt az egész Egyházban –  évszázadokon át az egyházi év legnagyobb ünnepei közé tartozott (és tartozik ma is, tehetjük hozzá.)

A virágszőnyeg nemcsak Budaörsön, hanem más városokban, keresztény országokban is szokássá vált, amelyet a hívek az Oltáriszentség iránti tiszteletből és szeretetből készítenek el.

Egy kis múltidézés: Kislánykoromban egy-egy család – barátokkal, rokonokkal kibővítve – már napokkal előbb gyűjtötte a szirmokat, készítette a koszorúkat, tervezte az oltárokat, mintákat. Mivel legjobb barátnőmék nagyszülei is ide tartoztak, én is örömmel és izgalommal vettem mindig részt a vidám, derűs előkészületekben.
Úrnapja mindig a találkozások ünnepe is volt Budaörsön, ilyenkor hazalátogattak a Németországba száműzött régi budaörsiek, de sok illusztris, országosan ismert vendég is felfedezhető volt gyakran a sokadalomban.

 

És a jelen: A régi, kitartó budaörsi családok mellett ma a keresztény és civil közösségek is jelentős részt vállalnak a szőnyeg elkészítésében és már nemcsak a szokások alapján alakul az útvonal beosztása, hanem pontosan felmért „térkép” segíti az előkészületeket: ki melyik részt készíti. A katolikus iskola, óvoda, a templomi énekkar, a ministránsok, az Antióchia, Kolping és Mécs közösségek, a Párkapocs Egyesület, a cserkészek és még számos résztvevő mellett ma már a kertbarátok és az önkormányzat „csapata” is részt vesz a szép minták, idézetek kirakásában. A munka egészen korán reggel indul, hogy reggel 9 órára, a szentmise kezdetére, már készen legyen a szőnyeg. További segítő kezeket és virágszirmokat mindenhol szívesen várnak!

Budaörsön a körmenet, az Oltáriszentséget kísérve, kb. 9.45-kor indul és halad végig a virágszőnyegen.

SzK

(A képek 2022-ben készültek)

És itt van a 2023-as készülődés!

Megosztás