300 éve indult meg a németek hazánkba telepítése

2023-02-14 | Budaörs
Bár Budaörs mint település 2021-ben volt 300 éves (több cikkben beszámoltunk akkor a múltbeli eseményekről), a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a németek Magyarországra telepítése kerek évfordulójának 2023-at tekinti. Három pilléren nyugvó kampányt hirdetnek.

Városunkat jelentősen érinti az alábbi felhívás:

Kulcs a 300 éves múlt kapujához
Országos emlékező kampányt indít a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Kerek 300 esztendeje annak, hogy az 1722-23-as pozsonyi országgyűlés megszavazta azt a CIII. törvénycikkelyt, amely annak idején megadta a jogi keretét a németek Magyarországra telepítésének a 18. században. Az ebben az időszakban betelepült németek a hazánkba érkezett külföldi telepesek egyik legnagyobb csoportját képezték, így az elmúlt 3 évszázad során felbecsülhetetlen kulturális és gazdasági értékekkel gazdagították Magyarországot.

A történelemkönyvekben röviden összefoglalt események hátterében megannyi család és település története húzódik – azok jelentős része mindeddig feltáratlan maradt. Emellett leszármazottak milliói élnek hazánkban, akik csupán többé-kevésbé vannak tudatában annak, hogy a nemzedékekkel korábban élt elődeik kik voltak, hogyan teremtettek maguknak új életet egy új hazában, és miképp élték a mindennapjaikat az óhazából hozott hagyományok és értékrend szerint.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2023-as esztendőre kerek évfordulóként tekint, és nagyszabású, országos emlékező kampányt indít. Annak célja az ismeretterjesztés, a történelmi tudatosság erősítése, a közösségépítés, az összetartozás érzésének erősítése, a magyarországi német közösség tagjainak széles körű bevonása, és nem mellesleg a nemzetiségünk jó hírnevének erősítése – fogalmazott Englenderné Hock Ibolya elnök.

A tervezett kampány három pilléren nyugszik majd:
– Az első pillér a 2016-17-ben megvalósított vándorbatyu-kampányunk újragondolása: német nemzetiségi oktatási intézményeket, civil szervezeteket és önkormányzatokat szeretnénk megszólítani és a kampányba bevonni. Az az elképzelésünk, hogy egy korabeli láda kicsinyített másában elhelyezett kulcs – amely a helyi múlt képzeletbeli ajtaját nyitja – iskoláról iskolára vándorol. Ahová megérkezik, ott a helyiek – gyermekek, fiatalok és felnőttek – kezdeményezésére és részvételével projektek valósulnak meg, amelyek a németek 300 évvel ezelőtti Magyarországra településéről és az általuk hazánkba került értékekről emlékeznek meg. A településeken a projekt keretében felkutatott történetekből, tárgyakból a kampány végén kiadvány, illetve kiállítás készül.

– „A múlt hídján átívelve a jövő alakítása a ma tudásával” – ez a mottója a kezdeményezésünk második szintjének, amelynek keretében több napon át tudományos előadások, beszélgetések hangzanak el a 3 évszázaddal ezelőtti betelepülés kapcsán, neves szakemberek közreműködésével, közérthetően, minden korosztály számára. A kezdeményezés koordinátora a budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseum, és a konferenciára várhatóan ősszel kerül sor.

– A kampány harmadik pillére ez év tavaszán valósul meg és elsődleges célcsoportja a fiatalabb korosztály. „A szív nyelve” jelmondatra építve, ugyancsak a betelepítés témakörében és a Heimatmuseum irányításával vetélkedőre hívjuk a gyermekeket és fiatalokat. Azt szeretnénk, ha elgondolkodnának a hazánkba települt elődeink motivációin, megvizsgálnák a német és a magyar nyelv egymásra hatását, átgondolnák, hogy milyen 300 éve egy nemzeti kisebbségi közösség tagjának lenni, vagy épp mely kulturális értékek képeznek hidat múlt és jelen között. Az érdeklődők számos formában csillanthatják meg kreativitásukat: írásban, rajzban, képregényben vagy karikatúrában, fotókkal, videókkal, podcasttal, zenében, versben. A felhívásunk február 21-én, az anyanyelv nemzetközi napján jelenik majd meg.

További információ ITT.

A felhívás teljes német nyelvű szövege:
Der Schlüssel zum Tor zu 300 Jahren Vergangenheit
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen startet landesweite Kommunikations-kampagne

Rund 300 Jahre ist es her, dass der Landtag von Pressburg 1722-23 für den Gesetzesartikel CIII stimmte, der den rechtlichen Rahmen für die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn im 18. Jahrhundert bildete. Die Deutschen, die sich in dieser Zeit in Ungarn niederließen, waren eine der zahlenmäßig größten Gruppen ausländischer Siedler in diesem Land, und in den letzten drei Jahrhunderten haben sie Ungarn mit unschätzbaren kulturellen und wirtschaftlichen Werten bereichert.
Hinter den in den Geschichtsbüchern kurz zusammengefassten Ereignissen verbergen sich Geschichten vieler Familien und Siedlungen, von denen zahlreiche noch unerforscht sind. Außerdem leben Millionen von Nachkommen in unserem Land, die sich mehr oder weniger dessen bewusst sind, wer ihre Vorfahren Generationen zuvor waren, wie sie sich ein neues Leben in einem fremden Land aufgebaut haben und wie sie ihr tägliches Leben nach den Traditionen und Werten lebten, die sie aus der alten Heimat mitbrachten.

„Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen sieht das Jahr 2023 als rundes Jubiläum und startet eine groß angelegte, landesweite Gedenkaktion. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, das Geschichtsbewusstsein zu schärfen, Gemeinschaft zu stiften, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, ein breites Spektrum von Mitgliedern der ungarndeutschen Gemeinschaft einzubeziehen und nicht zuletzt das Ansehen unserer Nationalität zu stärken.”, führte LdU-Vorsitzende Ibolya Hock-Englender aus.
Basierend auf den Ideen einer kleinen Arbeitsgruppe wird sich die geplante Kampagne, die mit den in der Strategie der LdU festgelegten Zielen übereinstimmt, auf drei Säulen stützen – so Olivia Schubert, stellvertretende Vorsitzende der Landesselbstverwaltung und Mitglied der Arbeitsgruppe.
Die erste Säule ist die Wanderschlüssel-Kampagne, eine Neuausrichtung unserer Wanderbündel-Kampagne 2016-17. Wir wollen ungarndeutsche Bildungseinrichtungen, Zivilorganisationen und lokale deutsche Selbstverwaltungen ansprechen und einbeziehen. Die Idee ist, dass ein Schlüssel – der eine imaginäre Tür zur lokalen Vergangenheit öffnet – in einer verkleinerten Nachbildung einer zeitgenössischen Truhe von Schule zu Schule wandert. Überall dort, wo er ankommt, werden auf Initiative und unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Projekte durchgeführt, die an die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn vor 300 Jahren und an die Werte, die sie in unser Land gebracht haben, erinnern. Am Ende der Aktion wird eine Publikation oder eine Ausstellung über die in den Ortschaften ermittelten Geschichten und Fundstücke erstellt.

‘Mit dem Wissen von heute über die Brücke der Vergangenheit Zukunft gestalten’ – so lautet das Motto der zweiten Ebenen unserer Initiative, welche eine mehrtägige Konferenz mit wissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionen über die Ansiedlung vor drei Jahrhunderten unter Beteiligung renommierter Experten in einer für alle Altersgruppen zugänglichen Art und Weise umfassen wird. Die Initiative wird vom Jakob-Bleyer-Heimatmuseum in Wudersch koordiniert, und die Tagung wird voraussichtlich im Herbst stattfinden.

Die dritte Säule der Aktion wird noch im Frühjahr durchgeführt und richtet sich vor allem an jüngere Menschen. Unter dem Motto ‘Sprache des Herzens’ laden wir Kinder und Jugendliche zu einem Wettbewerb ein, ebenfalls zum Thema Ansiedlung und unter Anleitung des Heimatmuseums. Sie sollen über die Motivation unserer Vorfahren, sich in unserem Land niederzulassen, nachdenken; die Wechselwirkung zwischen der deutschen und der ungarischen Sprache untersuchen; darüber nachdenken, wie es ist, 300 Jahre hindurch Mitglied einer nationalen Minderheitengemeinschaft zu sein; oder welche kulturellen Werte eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart bilden. Man kann seine Kreativität in vielen Formen ausdrücken: durch Schreiben, Zeichnen, Comics, Cartoons, Fotos, Videos, Podcasts, Musik oder Poesie. Der Aufruf wird am 21. Februar, dem Internationalen Tag der Muttersprache, veröffentlicht.
Die oben genannte Wanderschlüssel-Kampagne nimmt hiermit ihren Anlauf. Details entnehmen Sie bitte diesem Aufruf! Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen hofft, dass sich möglichst viele Gemeinden, Bildungseinrichtungen und Einzelpersonen der Initiative anschließen werden.

(SzK)

 

Megosztás