A budaörsi kertbarátok is részt vettek a biatorbágyi konferencián

2022-11-20 | Budaörs
Biatorbágyon rendezték meg azt a konferenciát, amely a természeti környezet megbecsüléséről és méltóságának visszaállításáról szólt. Ezen az eseményen Baráthné Bátai Beatrix a budaörsi őszibarack visszatelepítésében elért sikereket ismertette.

Szombaton újra megrendezésre került a „Természeti környezet megbecsülése, méltóságának visszaállítása Biatorbágyon” című konferencia, már hatodik éve. A szervezők, az Égigérő Lándzsás Útifű Egyesület (ÉLI) és a Biatorbágyi Gazdakör. Céljuk: a magyar kert feltámasztása.
A levezető elnök, házigazda – Szakadáti László – egy közösségközpontú, a múlt értékeit megőrző, innovatív kertváros jövőjét vázolta fel.
Óhatatlan, hogy ne tegyünk összehasonlítást Budaörssel. A problémák nagyon hasonlóak: a túlzott beépítettség, a lakosság rohamos növekedése, a lakóparkok terjeszkedése, a zöld terület csökkenése. Az „őslakók” nem örülnek a „jövevényeknek”. Sokan úgy vélik, hogy Biatorbágy megtelt.
Biatorbágyról is elmondható, hogy „ a nyugat kapuja”, ezért nagy a vonzereje.

Az előadók, aki között volt közgazdász, történész-geográfus, településszervező, vízügyi szakember, gazdálkodó, saját területükről hoztak ismeretet, példát, és adtak válaszokat a feltett kérdésekre.

A vízügyi szakember, többek között, hangsúlyozta az esővíz értékét. Ne vezessük ki a telkünkről, hanem gyűjtsük össze! Egyre növekszik a burkolt felületek aránya, pedig a lebetonozott udvarról a víz elfolyik, hasznosítás nélkül.

Baráthné Bátai Beatrix, a Budaörsi Kertbarát Kör elnökének beszámolója nagy tetszést aratott. Teljes terjedelemben itt olvasható:

A budaörsi tájfajta őszibarack visszatelepítése

Baráthné Bátai Beatrix vagyok 2005 óta egy budaörsi kertbarát kör elnöke. Környezet és természet-védelem és a kezdő kertészkedők szaktanáccsal való segítése volt eredeti célunk, majd

2011-ben dr. Timon Béla docens, az akkori Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Tanszék nyugalmazott vezetője, a téma legismertebb szakértője tudására támaszkodva kezdtük el mentőakciónkat. szemzővesszőket szedtünk a kertekben még fellelhető, öreg fákról.

Örömmel tapasztaltuk a budaörsiek lelkesedését, sokan maguk ajánlották fel, hogy fáikról szaporítsunk. Az első öt évben a Corvinus Egyetem Soroksári Tangazdaságában keserűmandula alanyra szemezték az őszibarackot. Majd átkerült a Dánszentmiklósi Faiskolába a szaporítás. Minden évben pontos kimutatás készül a szemzővessző begyűjtés és a szaporítás helyéről. Hamar híre ment kezdeményezésünknek, sokan segítettek, hogy újabb és újabb lelőhelyekre találjunk,

Minden évben nagyobb lett az igény a lakosság részéről, így folyamatosan emeltük a szaporított őszibarack fák számát. 2021-ig már 630 fa került visszatelepítésre. Timon tanáúr 2017-ben bekövetkezett halála, nagy tapasztalatának, tudásának, emberségének hiánya kicsit visszavetette a munkánkat, de már az iránta érzett tisztelet és szeretet miatt sem adtuk fel. 2020-ban, ismét nekiindultunk a déli hegyoldalaknak, hogy még az elhagyott telkekről is mentsük névtelen jelzéssel a fajtákat.

Dr. Timon Béla emlékére 2018-ban ültettünk egy őszibarackfát, melyet még tanáúrral együtt szedtünk a Hegyalja úton. Ez a fa a ‘Cirmos’ fantázia nevet kapta, és a budaörsi önkormányzat parkjában látható.

A NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal) segítségével az Agrárminisztériumot kértük a Vérbélű és a Kosorrú fajták budaörsiként történő nyilvántartásba vételére. 2019-ben az Agrárminisztériumtól megkaptuk a Vérbélű barack, majd 2020-ban a Kosorrú (Schoufnosn) barack tájfajta állami elismerését, melyek fajtafenntatója a Kertészek és Kertarátok dr. Luntz Ottokár Köre, vagyis a budaörsi kertbarátok.

Április hónapban jó hír érkezett: „ az Európai Bizottság oltalom alá vette a ’budaörsi őszibarack’ elnevezést is.”

A tájfajták szaporításában segített, az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet. Együtt adtuk be a Pest megyei Önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságához    2015-ben az őszibarackok értéktári nyilvántartásba vételét. Javasolt fajták: Mayflower, Mariska,a Elberta, Champion, Amsden, Ford, Triumf, Vérbarack, Gyümölcskertek királynője, Lady Palmerton, Kínai lapos, Shipley, Kosorrú. Az elmúlt tíz év alatt ezekből a fajtákból szaporítottunk, sőt az utolsó évben még találtunk Napsugár és  Péter-Pál fajtát is.

A mai budaörsiek, és mi, kertbarátok, hálával tartozunk a településünket a szőlő-, majd a gyümölcstermesztés kultúrájával, főleg a híres tájfajta őszibarackok telepítésével felvirágoztató, szorgalmas sváb lakosságnak. Köszönjük hagyatékukat, örökségük megmentése és továbbadása az utókornak szent kötelességünk.

s.k.

Megosztás