A szerény költő-tanár

2022-05-27 | Kultúra
Áprily Lajosra emlékeztünk a PostART szalontermében május 24-én. Szerényen, tisztelettel, bensőségesen: Kada Erika író-újságíró, Fekete Réka Thália és Jegercsik Csaba színművészek, Tomory Géza, a Művészet a Nemzetért Alapítvány előadója és az est összeállítója, létrehozója, maga is költő: Siklós Endre.

A tanár és a vallásos költő. E köré rendeződött az est tematikája, természetes hangsúlyt kapva Áprily életének fájó eseménye, amikor elhagyta szeretett szülőföldjét, hegyeit, Erdélyt.

A műsor elején Kada Erika (magyar szakos pedagógus és okleveles teológus, kecskeméti szerző) bevezetőjét hallottuk. Hosszú újságírói, írói múlt után vállalkozott az erdélyi származású magyar költő, Áprily Lajos vallásos költészetének elemzésére. Tündérhatáron túl című könyve, amelyből az est bevezetőjeként idézett, Áprily Lajos vallásos költészetét mutatja be sajátos feldolgozásban, ami magába foglalja a hagyományos műelemzés irodalmi igényességét és a hívő református költő keresztény szemléletének megvilágítását. A kötet nemcsak a költő teológiai gondolkodásának ismérveit tárja fel, hanem mindezek érzelmi és tapasztalati hátterét is –  rálátást nyújtva ezzel a példaértékűen nagy tudású, klasszikus műveltségű költő-tanár hitéleti mélységeket is feltáró irodalmi munkásságára.

Ezután verseket, írásokat hallottunk Áprilytól és Áprilyról. Megismertük életútját (magyar-német szakos tanár, az Erdélyi Helikon szerkesztője), fájdalmas búcsúját Erdélyétől 1929-ben, majd magyarországi éveit (tíz évig a Baár-Madas Leánynevelő Intézet igazgatója, de 1943 szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidótörvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, s Visegrád mellett, Szentgyörgypusztán telepedett le).

A természetet csodáló, csendben mélázó, elgondolkodó költő idősebb kori „négysoros” verseiből is kaptunk ízelítőt:

Jöjj, négysoros, jöjj. Versed nem szaval,
ódává nem növesztheted magad.
De napomon ez a négy sor vonal,
életjel, mit lelkem lelkemnek ad.

(Ide kívánkozik az adat, hogy Visegrád melletti lakhelyét, Szentgyörgypusztát ma Áprily-völgynek nevezik. A nyugalmat, lelkének békéjét itt, a természet szépségeit csodálva találta meg a költő.)

A „hivatalos” program lezárultával drága színész-lakótársunk, Ambrus András színművész tisztelgett egy gyönyörű verssel a költő előtt, majd a fellépő művészeket faggattuk ki, honnan indult és most hol tart pályájuk, mivel foglalkoznak napjainkban.

Nagyon szép este volt!

SzK

(Képek: Novák György)

Megosztás