Április - Szent György hava, Szelek hava

2023-04-01 | Budaörs
Április az év negyedik hónapja, 30 napos. A hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése „megnyitni" – ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre.

Az április ősi magyar nevén Szelek hava. A 18. századi nyelvújítók a Nyilonos nevet adták ennek a hónapnak, a népi kalendárium Szent György havának nevezi.Ha a márciust Romulus atyjának, Marsnak szentelték, csak méltányos volt, ha a rákövetkező hónapot Mars kedvesének, Venus-istenaszszonynak dedikálták, annál is inkább, mert hiszen a naptárt reformáló Julius Caesar a maga családjának ősanyját tisztelte ebben az istenasszonyban. Márpedig Venus mellékneve „aprilis” volt. Ez a szó az „aperire”, „megnyitni” (tulajdonképpen ad-parire) igéből ered. Vénusszal kapcsolatban eredetileg a szülési aktusra vonatkozott ez a „megnyitás”. Mint naptári fogalmat aztán úgy magyarázták, hogy ezen a napon hivatalba lépett konzulok, akikről tehát magát az illető esztendőt elnevezték, hivatalosan „megnyitották” hivatalba lépésük napján, „Aperilis” vagy „Április” elsején az esztendőt.

Néhány jeles nap a hónapban:

Április 1. Bolondok napja
Április 2. Gyermekkönyvek nemzetközi napja
Április 7. Egészségügyi Világnap
Április 7. Nagypéntek
Április 9-10. Húsvét
Április 11. József Attila születésnapja – A költészet napja
Április 14. Könyvtárosok világnapja
Április 23. A könyv napja
Április 24. Rendőrség napja
Április 27. A vakvezető kutyák Világnapja
Április 29. A tánc világnapja

Népi időjárás megfigyelések:
április esője elkergeti a fagyot
áprilisi hó, nem jó
áprilisi hó trágyáz, márciusi szalmáz
április hónap, ha nedves, aratás lesz bő és kedves
lucskos áprilist, virágos május és száraz június követ
áprilisi zivatar kergeti a fagyot
hideg április, rossz esztendő

Forrás: Internet

s.k.

Megosztás