Az etikus közgazdaságtan. Elmélet és gyakorlat c. előadás az Adler Kávéházban

2020-01-20 | Budaörs
Dr. Baritz Sarolta Laura domonkos nővér, közgazdász és Fóris Ferenc (KETEG Alapítvány) Az etikus közgazdaságtan. Elmélet és gyakorlat című előadására hívja az érdeklődőket a KÉSZ budaörsi csoportja és a Budaörsi Polgári Kaszinó.

Sokan keresik a mai liberális világ valami jobbal történő felváltásának lehetőségeit. Ezen törekvések egyik fontos része mai világunk alapvető területére, a közgazdaságtanra irányul. Ezen belül az egyik lehetséges út a keresztény középkor közgazdasági elméletének, az etikus közgazdaságtannak a visszaállítása – a mai, modern kor feltételei között.
Ezen régi-új út elméleti és gyakorlati részéről hallunk idei első előadásunkban. Fő előadó dr. Baritz Sarolta Laura domonkos nővér, közgazdász, aki hazánkban elsőkén foglalkozott a modern etikus közgazdaságtannal, s doktori disszertációját e témában írta. Védése óta a hazai felsőoktatásba is sikerült bevinnie ezt az ígéretes megközelítést, továbbá ma már számos cég vállalta fel ezen elmélet gyakorlati megvalósítását. Utóbbiakról tájékoztat minket Fóris Ferenc a KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) Alapítvány szakembere. (KÉSZ)

Az előadás 2020. január 31-én, pénteken 18.00 órakor kezdődik az Adler Kávéházban (Budaörs, Budapesti út 2.). Helybiztosítás: fejeregyhazis@gmail.com

Megosztás