Budaörsi civil szervezetek 2022. évi támogatása

2022-03-23 | Közélet
A városvezetés döntése alapján 12.500.000 Ft osztható ki a budaörsi számos civilszervezet között, ha pályázatuk megfelel az előírásoknak és a szakbizottság ajánlása alapján ezt a képviselő-testület is megszavazza. A pályázat benyújtásának határideje: március 25.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000 Ft, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében a „Társadalmi önszerveződések támogatása” előirányzat terhére biztosít.

A pályázat benyújtására jogosultak: a budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2021. december 1-ig bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek. Továbbá Pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket rendszeresen Budaörsön végzik.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

magánszemélyek, gazdasági társaságok, biztosító egyesületek, szakszervezetek, pártok, párt részvételével létrehozott szervezetek; közalapítványok, egyházak; civil társaságok, társulások és szövetkezetek
nem budaörsi székhelyű szervezetek – kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el.
azon civil szervezetek, akik a 2022 évi költségvetésből támogatásban részesülnek (soron támogatottak, iskolák alapítványai stb.)

Támogatás és saját forrás mértéke:

Az egy pályázó által igényelhető és elnyerhető maximális támogatás: 500.000 Ft.
Ezen belül működési költségekre igényelhető és elnyerhető maximum: 150.000 Ft
Kiíró a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás alsó határa: 100.000 Ft.
A pályázat benyújtásához Pályázónak önrész/ saját forrás biztosítása nem szükséges

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag az erre a célra kialakított pályázati űrlapokat kitöltve lehet benyújtani a pályázati útmutatóban mellékeltek szerint.

A pályázatot és annak mellékleteit 1 példányban írásban papíralapon, zárt borítékban ( személyesen vagy postai úton) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Kabinet irodájára címezve.

Továbbá 1 példány elektronikus pdf. dokumentumban is benyújtható- egységes pdf. dokumentumban scanelve- a kabinet@budaros.hu e-mail címre. Mindegyikre kérjük ráírni: „Civil pályázat”

A pályázati kiírás és a pályázati űrlapok letölthetőek a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.

A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásának végső határideje: 2022. április 27.

Az egyesületek pályázatát a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, az alapítványok pályázatát a szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület.

A döntéshozó a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja a támogatást illetve indoklás nélkül dönthet úgy, hogy nem támogatja a pályázatot.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (e-mailen) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Megosztás