Csupán átment a másik oldalra...

2023-02-22 | Budaörs
Az emlékezés a múltra arra jó, hogy repítsen minket a felfoghatatlan végtelenbe teremtett örökkévalóságba, ahol az örök világosság fényeskedik öröktől örökké. Hogy is szólíthatnám Testvérünket, azt az embert, akit ma siratva, bánkódva helyezünk a sírba? (F. Megyesy Péter búcsúbeszéde 2023. február 21-én)

45 évi ismeretség és barátság több megszólítást is engedélyez.
Úgy is mint Béky Laci – Béky László – Béky tanár úr – Béky László bátyám. / Talán az utóbbi illik leginkább hozzád. A bátyám megszólítást többször használta a mindennapokban…a tiszta, egyszerű, világos, magától értetődő ősi ismeretekből örökölt, felépített bölcsességeknek kívánt ezzel tiszteletet adni.

Kedves László bátyám!
Sokan vannak itt, akik nem búcsúzni jöttek, mert, akik a szívünkben vannak, azoktól nem szokás búcsúzni.
Ne sírj! – üzeni szent Ágoston a bizonyosságot még nem nyert embertestvéreinknek. Tudom, hogy olvastad és ezzel üzensz most mindannyiunknak.
Még azt sem mondom, hogy a földi pályád véget ért, mert most kezdődik csak igazán. A lélek hátrahagyta a test tömegét és az a mért 21 gramm, amit a léleknek tulajdonítanak, akadály nélkül érhet el minden rászorulóhoz.
„Látjátok feleim, mik vagyunk. Por és hamu” Az első megmaradt írásos emlékből idézve.
A te életedben a látható soha nem homályosította el a láthatatlant, sőt, minél többet láttál, annál erősebb lett hited. Ez nálad evidencia volt. Nem magyaráztad a felfoghatatlant, de az elért ismerete mindig a Teremtő megerősödését jelentette mindannyiunkban.

Pályafutásod során többször próbáltak eltéríteni. Ideig-óráig sikerült is, de tudtad, sőt érezted is, hogy a kitűzött célodhoz több úton is elérhetsz, útkereső voltál, de a cél mindig ugyanaz.
Küldetést teljesíteni, a rád bízott talentumot megbecsülni, gyarapítani és annak hozadékát megosztani embertársaiddal. A segítségben nem a tanár-diák feszült kapcsolata volt, hanem a cél megfogalmazása, kimondása és az oda vezető út kölcsönös megtalálása.

Tizenkét évvel ezelőtt – amikor családunkban egy komoly betegség jelent meg és kétségbeesetten kértünk Tőled segítséget, olyan szeretettel indítottál el azon az úton. Több órán át kérdeztél és javasoltál. Pedagógiai módszer kimondatni a rászorulttal azt a célt, amit a szeretet energiája működtet. Az oldott, bizalomerősítő rendelés végén hirtelen feltettél egy kérdést: Mi a cél?        Hát meggyógyulni! – jött rá a válasz.
Nem – válaszoltál. – Ott lenni az unokák esküvőjén.
Tudtad, hogy magunkról könnyebben le tudunk mondani, de másokért, szeretteinkért, képesek vagyunk a szeretet energiáját mozgósítani, mert ez vezet eredményhez.

Heisenberg – korunk legnagyobb atomtudósának egyike A rész és az egész című könyvében a kettő elválaszthatatlanságát vallja. A RÉSZ megismerése és fontossága sejteti az EGÉSZ misztériumát és ezzel alázatra neveli az embert. Ezzel az alázattal vallottad, hogy minden mindennel összefügg. Ha valaki erről az útról letér, akkor határozottan kérdezted: hogyishíjják?
Időt adni a normalitásnak. Aztán elnevetted magad, mint egy bocsánatkérő útbaigazító.
Az élet tudományát művelted, több diplomával.

Hihetetlenül sok, autodidakta módon való ismeretet naprakészen műveltél.
Személyedhez az egyszerű emberek közelebb álltak. Láttad bennük az őszinteséget, mely vidámságra és jókedvre indított. A másik embert felemelni és a benne lévő szépre, jóra komolyan felhívni a figyelmet. Ez volt életed része.

Az egyik tudomány eredményét szívesen bevezetted abba a gondolatkörbe, ahol éppen annak hasznát láttad. A világ szellemi, gyakorlati eredményeivel napi kapcsolatban voltál. Ezért is lehettek néhányan a „későn kelők” közül, akik irigykedve tettek Rád megjegyzést.
Úri módon kezelted az ilyen eseteket, mert Téged az a több tízezres segítségre szoruló szeretete vonzott.

Kérünk, folytasd tovább fáradhatatlanul gyógyító munkádat! Gyógyítsd a lelkünket, mert Te már megbizonyosodhattál arról, hogy ez a legfontosabb princípiumunk az életben. Van, aki az élhetetlen rendszert puskával segítette, van, aki írással tette. És van, aki karikatúrával, humorral győzi le a legyőzendőt. Ez utóbbi voltál.

A remény hal meg utoljára – mondja a közmondás. De Te a reménybe sohasem kalkuláltad bele a halált. Bizonyára tudtad, hogy a halál egy pillanat, mely után a lélek a kegyelem állapotában szárnyakat kap és nincs számára akadály. De van feladat. Itt vagy bennünk, felettünk, körülöttünk, mint ég és föld közötti összekötő kapocs.

Hálásan köszönjük Teremtőnknek, hogy életed részesei lehettünk! Szeresd és védd továbbra is hazánkat, mert nagy szüksége van rá. Isten veled!
Isten velünk, így Istenhez valók legyünk. Amen.

2023. február 21.                                                                                         Félegyházy Megyesy Péter
————————————————————————————————————–

Szent Ágoston: Ne sírj azért, mert szeretsz
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok
És te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk,
Azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven,
Ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
Ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
Folytasd kacagásod, nevessünk együtt
Mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is
Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataidon kívül…
Csak mert a szemed nem lát…
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne
Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,
És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Megosztás